ก่อนฝึกงาน: มาเรียนรู้จักองค์กรกัน

Panuch
กองกิจการนิสิต มมส. ให้การปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานสาขาจิตวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2550

ในวันนี้   กิจกรรมในช่วงบ่าย  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  โดยคุณอนงค์  ปะนะทัง  ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ  ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  จำนวน 25 คน  ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ 15  สิงหาคม 2550  - 5  ตุลาคม 2550 

โดยอาจารย์ผู้สอน  วิชาเทคนิคและกลวิธีการให้คำปรึกษา เป็นผู้ที่ประสานในการส่งนิสิตที่ผ่านการเรียนทฤษฎีทางจิตวิทยามาแล้วในรายวิชา  เพื่อที่จะมาฝึกภาคปฎิบัติงานการให้คำปรึกษา  

 ณ  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 โดย  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต  ให้การกล่าวต้อนรับนิสิต  พร้อมทั้งแนะนำโครงสร้างการบริหารงานของกองฯ    จากนั้น  ให้หัวหน้ากลุ่มงาน  และ  หัวหน้างาน    ได้แนะนำงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ    

เริ่ม จากกลุ่มงานสวัสดิการนิสิต    ประกอบไปด้วย งานทุนการศึกษา งานแนะแนวฯ งานนิสิตพิการ, งานสวัสดิภาพนิสิต    ,งานวินัยและพัฒนานิสิต , งานบริหาร  และงานกิจกรรมนิสิต    พร้อมกับ เปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และชักถามคำถามต่างๆ อย่างเป็นกันเอง

ทำให้นิสิตที่จะมาฝึกปฎิบัติงาน   ได้เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลให้กับตนเอง   ทำให้ได้เรียนรู้จักบุคคล   

 

บรรยากาศภายในห้องปฐมนิเทศ

รู้จักหน่วยงาน  รู้จักกิจกรรมและบริการที่จัดให้แก่นิสิตในมหาวิทยาลัยฯ ของหน่วยงานกองกิจการนิสิต  แบบองค์รวมมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนว

คำสำคัญ (Tags)#งานแนะแนว#msu-km

หมายเลขบันทึก: 119834, เขียน: 15 Aug 2007 @ 19:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ดีมาก  ที่ได้จัดการปฐมนิเทศ  ที่จะเข้ามาฝึกงาน  ที่มีจำนวนมาก  การนำเสนองานบริการ   ทำให้นิสิตรู้จักกิจกรรม การให้บริการ   ของกองกิจการนิสิต มมส มากขึ้น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เป็นสิ่งที่ดี  ที่จะทำให้นิสิตที่มาฝึกงาน  ในองค์ได้รู้จัก คน   รู้จักงาน   รู้จักองค์กรมากขึ้น รวมถึงการทำงานร่วมกันกับกลุ่มงานอื่นๆด้วย 

ขอบคุณมากค่ะ