วิธีตอบแทนคุณบิดามารดาที่ถูกต้อง


http://84000.org/true/569.html
พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์.................................. ปัญหา การที่จะตอบสนองบุญคุณมารดาบิดาได้อย่างถูกต้องและเต็มที่นั้น บุตรธิดาควรจะทำอย่างไรบ้าง ?....................................... พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่จะตอบแทนคุณแก่บุคคลทั้ง ๒ คือ มารดา ๑ บิดา ๑ เรากล่าวว่ากระทำไม่ได้ง่ายเลย....................... “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงแบกมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง แบกบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และพึงปฏิบัติบำรุงทั้ง ๒ ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการบีบนวดอวัยวะต่าง ๆ แก่ท่านทั้งสอง แม้ท่านทั้ง ๒ ก็พึงถ่ายอุจจาระบนบ่านั่นเอง ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดา................................................... “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงตั้งมารดาไว้ในราชสมบัติ มีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินใหญ่ อันมีรัตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ แม้กระนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดา ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บำรุงเลี้ยง เป็นผู้สอนให้ลูกรู้จักโลก............................................ “ส่วนบุตรคนใด ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในสัทธาสัมปทา ให้มารดาบิดาผู้มีทุศีลสมาทานตั้งมั่นในสีลสัมปทา ให้บิดามารดาผู้มีความตระหนี่สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านั้น และบุตรย่อมชื่อว่าเป็นผู้อันกระทำตอบแทนบุญคุณแก่มารดาบิดาแล้ว”.................................................. ------------------------------------------------------ ปัญหาส่วนใหญ่ของลูกๆที่มีบุญพอที่จะได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือ จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะโน้มน้าวให้คนในครอบครัวหรือบิดามารดาได้ศึกษาหรือหันมาสนใจธรรมะตาม เพราะเดี่ยวนี้คนส่วนใหญ่จะมองว่าคนที่สนใจหรือศึกษาธรรมะเป็นคนที่เพี้ยนๆ ทำตัวแปลกแยกจากบุคคลอื่น ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่แสดงว่าเห็นชัดว่าโลกกำลังก้าวไปในทางที่เสื่อมลง และสังคมของเรากำลังมองสีดำกลายเป็นขาว การจะโน้มน้าวให้ใครหันมาสนใจธรรมะในสมัยนี้จึงทำได้ยากเหลือเกิน ซึ่งบางครั้งก็ต้องปล่อยให้คนเหล่านั้นประสบกับความทุกข์หนักๆในชีวิตเอง เช่นการสูญเสียคนรักไป เป็นต้น จึงได้สะดุ้งตัวหันมาสนใจธรรมะ ------------------------------------------------------ ลูกบางคนต้องแกล้งเปิดcd ธรรมะให้ท่านฟังเป็นปีๆ ถึงจะเห็นผลของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งแรกๆอาจเป็นการสร้างความรำคาญให้กับท่านและต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก ------------------------------------------------------ วิธีหนึ่งที่ทดลองแล้วได้ผลคือการอ่านหนังสือธรรมะที่เข้าใจง่ายให้ท่านฟังก่อนนอน ซึ่งได้ผลดีทั้งผู้อ่านและผู้ฟัง และมันอาจจะสายหากไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้ ------------------------------------------------------
หมายเลขบันทึก: 119745เขียนเมื่อ 15 สิงหาคม 2007 11:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2012 11:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท