ครม.สั่งยุบสำนักงานนโยบายสาธารณะ

ครม.สั่งยุบสำนักงานนโยบายสาธารณะ
ครม.สั่งยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ เพราะภารกิจซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น นายณัฐฐวัฒน์ สุทธิโยธิน ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบคำสั่งยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากงานพัฒนานโยบายสาธารณะ เป็นภารกิจที่หน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่แล้ว   เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในภารกิจ จึงให้ดำเนินการต่อไปนี้ คือ 1.ให้ยุบเลิกสำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ และยุติสัญญาจ้างบุคลากรของสำนักงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 2550” นายณัฐฐวัฒน์ กล่าว ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวด้วยว่า ประการที่ 2 ให้สำนักเลขาธิการ ครม. ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การ ถ่ายโอนภารกิจ การจัดการทรัพย์สินและภาระผูกพันต่าง ๆ และบุคลากร โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินการต่อนายกฯ ภายในเดือน ก.ย. 2550 นายโชติชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2550  วานนี้ ครม. ได้อนุมัติข้อเสนอของสำนักงบประมาณ กระทรวงและหน่วยงานขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   ทั้งนี้ เพื่อขยายระยะเวลาทำสัญญา และก่อหนี้ผูกพัน ในวันที่ 31 ส.ค. 2550 และให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด กำกับควบคุมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้เร่งรัดทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการรายการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2550” นาย โชติชัย กล่าว นายโชติชัย กล่าวด้วยว่า ทั้งหมดนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยให้แต่ละกระทรวงส่งสำเนาผลการอนุมัติขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการรายการดังกล่าว ให้สำนักงบประมาณ  ภายในวันที่ 7 ก.ย. 2550 เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. เพื่อทราบต่อไป  ในกรณีส่วนราชการที่ ไม่ได้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ส่วนราชการดังกล่าว สำเนาผลการอนุมัติขอขยายระยะเวลาการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันโครงการรายการดังกล่าวให้สำนักงบประมาณโดยตรง นายโชติชัย กล่าว ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตั้งแต่ต้นปีมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี ค่อนข้างล่าช้า ครม.จึงมีมติเมื่อเดือน พ.ค. ให้ เร่งรัดการเบิกจ่าย การทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 31 ส.ค. ทั้งนี้ เพื่อขยายเวลาให้หน่วยราชการต่าง ๆ ที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ สามารถดำเนินการ โพสต์ทูเดย์   15  ส.ค.  50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ

หมายเลขบันทึก: 119742, เขียน: 15 Aug 2007 @ 11:22 (), แก้ไข: 26 Mar 2012 @ 00:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)