หลังจากที่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2549 ทางฝ่ายประสานงานได้เข้าไปติดต่อกับทางโรงเรียนวัดสร้อยทองแล้วทำให้ในวันที่ 9 มกราคม 2549 ที่ผ่านมา ทางบริษัทIndyfreedomได้เข้าไปทำการฝึกอบรมทำพวงกุญแจที่โรงเรียนวัดสร้อยทอง 

1.โดยเริ่มช่วงเช้าเวลา 9.30 - 11.30น. โดยอบรมให้กับนักเรียนชันป.5/1 

2.ช่วงบ่ายเวลา 12.45 - 14.45น. ตามเวลาในตารางสอน แต่จริงๆแล้วช่วงบ่ายเราเลิกอบรมเวลาประมาณ 16.00น.

ทางด้านหน้าที่ของผมหลังจากประสานงานเรียบร้อยแล้วก็คอยดูแลและคอยบอกวิธีทำพวงกุญแจให้แก่นักเรียนและคอยบันทึกภาพครับ 

           ทางบริษัทIndyfreedomต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และนักเรียนชั้นป.5/1และป.6/2ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทIndyfreedom ขอขอบพระคุณครับ

                                                                        หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

                                                                           นายจิรอาจ  สมิงชัย