ณรงค์ชัย 09-10-11/01/49

ช่วงนี้งานที่โรงเรียนไม่ค่อยมีอะไรครับ
หลังจากปีใหม่เป็นต้นมางานที่ฝ่ายโสตศึกษาโรงเรียนราชวินิตก็ได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพนักเรียนเพื่อติดใบรับรองการศึกษา โดยลักษณะของงานคือต้องนำฉากสีฟ้าไปวางไว้ในร่มตึกที่มีแสงสว่างส่องถึงและจัดม้านั่งเพื่อให้นักเรียนได้นั่งถ่ายภาพได้ โดยจำนวนนักเรียนที่ต้องถ่ายภาพคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพคนละ 2 ครั้งหรือถ่ายจนกว่าจะดีที่สุด เพราะรูปที่ถ่ายได้จำหน่ายในราคาโหลละ 120 บาท และอีกภาระกิจที่ได้รับมอบหมายคือการสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนคริบในรายการโฮมรูม โดยในวันที่ 9 เขียนสคริบเรื่อง จอมขโมย สอนให้เด็กรู้จักการขโมยและเลิกนิสัยการขโมยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี ส่วนวันที่ 11 สืบค้นเรื่องวันเด็กเพื่อเตรียมเขียนสคริปรายการ  วันที่ 10 ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าโรงเรียนราชวินิตเนื่องจากติดภาระกิจการแข่งขันฟุตบอลไทยแลน์ยูนิเวอร์ซิตี้ลีค และวันนี้ 11 มกราคม เนื่องจากทำบัตรประชาชนหายจึงได้เข้าทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็เสียเวลาไปกับการรอคิวการเดินเอกสารนานพอสมควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของณรงค์ชัยความเห็น (0)