รายงานหน้าที่ของฝ่ายประสานงาน(โรงเรียนวัดสร้อยทอง)

the burn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รายงานย้อนหลังครับ

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2549

 

    

 

1.ทางผมจะคอยเป็นคนบันทึกภาพและเป็นคนติดต่อประสานงานกับทางด้าน อาจารย์พวงพยอม  ณ ลำปาง อยู่ตลอดครับหลังจากได้ทราบจาก อาจารย์รสสุคนธ์  มกรมณี  ว่าอาจารย์พวงพยอม สามารถที่จะช่วยเหลือบริษัทเราได้

 

2.เมื่อไปถึงโรงเรียนในวันที่  6 มกราคม พ.ศ.2549 อาจารย์พวงพยอม ได้ให้ความช่วยเหลือกับบริษัทอย่างดีครับ

 

3.หลังจากนั้นอาจารย์พวงพยอมก็ได้พาไปพบกับอาจารย์บุสบงส์  ใจผ่อง ซึ่งคอยดูแลเรื่องวิชาชีพครับ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือออย่างดี และขอดูอุปกรณ์ที่ทางบริษัทได้เตรียมไป และทางบริษัทก็นัดวันที่จะฝึกอบรมอย่างเป็นทางการครับ นั่นคือ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2549 ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับ

 

 ***ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ รสสุคนธ์  มกรมณี ที่ได้ชี้ทางให้คำแนะนำว่าให้ไปลองติดต่อกับอาจารย์พวงพยอมครับ

***ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ พวงพยอม  ณ ลำปาง ที่คอยให้ความช่วยเหลือบริษัทIndyfreedom อย่างดีและคอยช่วยเหลือฝ่ายประสานงานทำให้การประสานงานเป็นไปด้วยความราบรื่นครับ

***ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ บุสบงส์  ใจผ่อง ที่คอยติดต่อกับเด็กนักเรียนให้บริษัทIndyfreedom และคอยให้คำปรึกษากับทางบริษัทIndyfreedomอย่างดี

                                                                                                                             หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

                                                                                                                                   นายจิรอาจ  สมิงชัย

                                                                                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายจิรอาจ สมิงชัยความเห็น (0)