วันนี้พี่ชาติชายมาทำงานมาเป็นวันแรก  แต่ผมก็ยังทำงานเหมื่อนเดิม  ในวันนี้มีงานที่ต้องถ่ายภาพ  เพราะมีการแสดงของอุนตารแมนมาแสดงให้เด็กอนุบาลได้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  นี่เป็นงานในช่วงเช้า  ส่วนในช่วงบ่ายก็ว่างมากนั่งหลับกับพี่ชาติชาย 2 คน จนเลิกงานแล้วก็กลับบ้านด้วยกันครับ