วิทยากรให้ความรู้ในกระบวณการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย และการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการอบรมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการรณรงค์ออกเสียงประชามติ ของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดอำเภอปางมะผ้า ในวันที่ 13 สิงหาคม 2550

คนสร้างประชาธิปไตย ประชาธิปไตยสร้างชาติ

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2550 วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการเดินรณรงค์ให้ประชาชนอำเภอปางมะผ้า ได้ออกไปลงประชามติ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 และได้จัดทำ โครงการอบรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และการรณรงค์ออกเสียงประชามติ ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า ให้กับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนทุกปีชั้นเรียน สามารถนำความรู้ไปส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้กับชุมชน ก่อนการออกไปใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้

            โดยทางวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เชิญผมไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ในฐานะที่ผมเอง เป็นนักวิชาการอิสระ ผู้อยู่ร่วมและให้ความรู้แก่ชุมชนมาตลอด และในฐานะอาจารย์ภาควิชาโปรแกรมการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดอำเภอปางมะผ้า  ซึ่งเนื้อหาที่ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้ผมไปให้ความรู้ประกอบด้วย 2 เรื่องด้วยกัน คือ

1. กระบวณการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย

2. การเลือกตั้งท้องถิ่น

การเดินรณรงค์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดอำเภอปางมะผ้า เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอปางมะผ้า ลงไปใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติ ในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2550

 

ท่านนายอำเภอปางมะผ้า (นายสุชาติ ทีคะสุข) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา และการรณรงค์ออกเสียงประชามติ ของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดอำเภอปางมะผ้า ในวันที่ 13 สิงหาคม 2550

ผมเองในฐานะวิทยากรก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และการปูพื้นฐานควารู้ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่น(การเลือกตั้งท้องถิ่น) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีงบประมาณหน้า โดยเน้นให้นักศึกษาทุกคนลงไปเป็นตัวแทน ในการเสริมสร้างถ่ายทอดความรู้ให้กับให้กับชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ทั้งนี้ ความรู้ที่สำคัญที่จะไม่ลืมถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการอบรมก็คือ การให้ชุมชนส่งเสริมและคัดเลือกคนดีเข้ามาทำงานให้กับบ้านเมือง ตามแนวพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย

ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ความสนใจและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนต่อไป

การถอดบทเรียน และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมซักถามประเด็นต่าง เกี่ยวกับการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพิ่มสมรรถนะการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#วิทยากรประชาธิปไตย

หมายเลขบันทึก: 119431, เขียน: 14 Aug 2007 @ 10:04 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)