คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมแม่บท 4

วันนี้ได้ไปประชุมคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรมและจริยธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ

ได้รับความรู้ว่าคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ต้องมีแม่บท 4 ประการ ได้แก่

1. ความรู้รอบ (Prudence) เป็นการรู้อย่างรอบด้าน ลึกซึ้ง

2. ความเข้มแข็ง (Fortitude, Courage) เป็นความกล้าที่จะเสี่ยงทั้งทางกายและใจ เพื่อยืนยันในสิ่งที่ตนทำว่าดี

3. ความพอเพียง (Sufficiency, Temperance) เป็นการใช้สัญชาตญาณแสวงหาสิ่งต่างๆ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป

4. ความยุติธรรม (Justice) เป็นการตัดสินใจที่จะให้ในเรื่องหนึ่งๆ ต่อแต่ละคน เท่าไร อย่างไร

เมื่อมีแม่บททั้ง 4 จึงจะถือว่าเป็นคุณธรรมที่ดีที่ควรนำไปยึดถือปฏิบัติ

จากหนังสือ "สอนคุณธรรมอย่างไรให้ธำรงสามัคคี"

ของ ศ.กีรติ บุญเจือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แค่อยากจะคิดความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#คุณธรรม

หมายเลขบันทึก

118761

เขียน

10 Aug 2007 @ 22:03
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก