ความสำเร็จในหน้าที่ของอาชีพครู

SPY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความรัก ความศรัทธา ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ความสำเร็จในหน้าที่ของอาชีพครู         ดิฉัน  นางสาวกัญญาภัค  เหล่าสิงห์     ในการปฏิบัติงานตลอดเวลาของการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านติเตะ  ตำบลคลองเคียน  อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา  ระยะเวลา  1 ปี  กับ 9 เดือน  นั้น  หากพูดถึงหน้าที่ได้รับผิดชอบจากท่านผู้บริหารแล้ว ความรับผิดชอบดังกล่าวคงจะมากมาย  เพราะทั้งงานสอน และงานอื่นๆ การศึกษาเดิมทีจบเอกภาษาอังกฤษ  แต่ต้องมาสอนในทุกๆรายวิชา  อาทิ เช่น  วิชาสังคมฯ  วิชาคอมพิวเตอร์  วิชาการงานฯ และวิชาสุขศึกษา  เป็นต้นซึ่งตนเองไม่ถนัด  แต่ก็ต้องยอมรับสภาพ  เพราะคิดว่าหากเป็นครูระดับชั้นประถมก็ต้องสอนให้ได้ในหลายๆวิชา  มันเป็นเรื่องธรรมดา ดังที่เคยรับฟังจากประสบการของพี่ๆครู ที่เคยเจอ  และจากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเจอด้วย  ส่วนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอน คือ  งานธุรการของโรงเรียน  รับ และส่งหนังสือราชการ  งานพิมพ์ต่างๆของโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย   งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  และเรื่องทุนการศึกษาของโรงเรียนและงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  ทั้งหมด  คือ  หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ  แต่สิ่งที่ตนเองคิดว่า  ตลอดเวลาในการประกอบอาชีพครูที่ผ่านมาตลอดตอนยังไม่บรรจุเป็นข้าราชการก็ตาม  จนได้บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยจนทุกวันนี้ สิ่งที่ตนเองยึดถือปฏิบัติมาตลอด  คือ                   1. ความรัก   คือ   รักในสิ่งที่เราทำ หรือหน้าที่ที่เราได้มอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งแม้อะไรที่เราไม่ถนัด แต่หากพยายามทำใจให้รัก มันก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้                  2. ความศรัทธา  คือ  ความเชื่อถือ  ความเลื่อมใส  คิดว่า ความศรัทธา สามารถแบ่งแยกได้ 3 ประการ  คือ                      *  ศรัทธาต่อตนเอง  คือ  เชื่อมั่นในความรู้และความสามารถของตน                     *  ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  คือ  เชื่อมั่นว่าอาชีพครูเป็นอาชีพชั้นสูง  สังคมให้การยกย่อง  เราต้องปฏิบัติตนเป็นครูที่ดีให้ได้                     * ศรัทธาต่อองค์กรหรือโรงเรียน  คือ  ต้องยอมรับในโรงเรียนว่าโรงเรียนของเราสามารถผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพได้ และอีกอย่างเราต้องรักษาชื่อเสียงขององค์กรหรือโรงเรียนของเราไว้ให้ได้                  3. ความมุ่งมั่นตั้งใจ    คือ   ความเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ตั้งใจทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาแต่เราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้   และนี่ก็คิดว่า คงจะเป็นความสำเร็จของตนเอง ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาชีพครู   ในตำแหน่งครูผู้ช่วย   ทุกวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสำเร็จในหน้าที่ของอาชีพครู

คำสำคัญ (Tags)#ความรัก#ความศรัทธา#ความมุ่งมั่นตั้งใจ

หมายเลขบันทึก: 118613, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)