หลักการบริหารจัดการฝึกอบรม

นู๋ดี
การบริหารจัดการฝึกอบรม

           

                ดิฉันได้รับมอบหมาย จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  ให้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   ซึ่งผู้ที่จะขอเลื่อนวิทยฐานะจะต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  และ ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ให้ สพท.ดำเนินการจัดอบรมให้กับผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะเอง  โดยในตอนแรกได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา ประมาณ 70 คน  แต่วันสุดท้ายของการรับสมัครมีผู้สมัครเข้ารับการอบรม จำนวน  400 กว่าคน  ทำให้การวางแผน เตรียมการในเรื่องต่างๆ สำหรับการอบรม ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมด  ประกอบกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดอบรม เหลือเวลา  กระชั้นชิดมาก  จึงต้องหาวิธีการ  วางแผน  การดำเนินการจัดการอบรม  ให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา และสำเร็จไปได้ด้วยดี   จึงได้การประสานขอความร่วมมือกับเพื่อนในกลุ่ม และนอกกลุ่ม  ให้มาช่วยในการดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้   โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น  4  จุดอบรม  และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  รวมทั้ง ประสานรองผอ.สพท. แต่งตั้งให้เป็นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ แต่ละศูนย์   และให้แต่ละศูนย์  บริหารจัดการในการดำเนินการจัดอบรมทุกอย่าง  โดยดิฉันจะคอยประสานให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละศูนย์  และได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่ เป็น ศูนย์จัดอบรม  และขอใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  ต่างๆ ในการดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 ศูนย์  2 โรงเรียน คือ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน  ก็ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อย่างดีมาก  นอกจากนี้  เนื่องจากผู้เข้าอบรมมีจำนวนมาก ทำให้ต้องทำเอกสารเป็นจำนวนมาก แต่ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้นโยบายว่า ในการอบรมครั้งนี้ ให้ผู้เข้าอบรมเสียค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด   และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอบรมก็มีน้อยมาก  การจัดทำเอกสารไม่สามารถจ้างทำได้ จึงต้องทำเอง  ดิฉันจึงได้ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆทุกคน่ในห้อง ช่วยกันทำเอกสาร  ซึ่งทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่   โดยแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นแผนก ๆ เช่น  แผนกขนกระดาษเอกสารที่ทำเสร็จแล้ว เอามาเรียง  แผนกเรียงกระดาษ  แผนก เย็บกระดาษ  แผนกทุบลวดให้เรียบ  แผนกติดสัน  แผนกจัด แยกจำนวน เป็นราย ศูนย์  ทุกคนทำกันด้วยความเหน็จเหนื่อย แต่ก็ทำด้วยความเต็มใจ และสนุกสนาน   ทำกันทั้งวัน และทำล่วงเวลาด้วย เพราะไม่อย่างนั้นจะเสร็จไม่ทัน  ส่วนนักการภารโรงที่ทำก๊อปปี้ปริ้นส์  ก็น่า ส่งสาร ที่ต้องทำก๊อบปี้ปริ้นจำนวนมาก ประกอบกับร่างกายของแกไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ก็บอกแกว่า  "ช่วยหน่อยนะคะ" และได้ให้เงินเป็นค่าตอบแทนแกไปเล็กน้อย  ในที่สุดเอกสารก็เสร็จทันเวลา เมื่อถึงวันกำหนดอบรมของแต่ละศูนย์ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งประจำศุนย์ ก็แยกย้ายกันไปดำเนินการอบรมประจำแต่ละศูนย์  การดำเนินการจัดอบรมครั้งนี้ ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับการร่วมมือจากหลายๆฝ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานแบบมีส่วนร่วม สพท.พังงา

คำสำคัญ (Tags)#วิธีการบริหารจัดการฝึกอบรม

หมายเลขบันทึก: 118607, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

Good Jobs.