เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยคำว่า "ครูผู้ช่วย"

teacher_oil
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนใหม่ นักเรียนใหม่ ครูผู้ช่วยคนใหม่

ดิฉัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ที่เรียกว่า "เกาะ" (โรงเรียนเกาะยาว) สิ่งแรกที่ได้เรียนรู้คือ การเดินทางไปยังโรงเรียน โดยมีเรือเป็นพาหนะ เริ่มต้นเรียนรู้โดยการหาข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลการเดินทางจากการสอบถามจากบุคคลที่รู้จักและเคยไป งานที่ได้รับมอบหมายเมื่อมาบรรจุครั้งแรก คือ การเป็นครูผู้สอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 พร้อมทั้งดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นครูประจำชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งนักเรียนห้องนี้ไม่มีครูประจำชั้นมาเป็นเวลาประมาณ 1 ภาคเรียน มีงานพิเศษ คือ งานพัสดุ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ดิฉันเริ่มต้นงานใหม่ ด้วยการทำความรู้จักกับเพื่อนครูทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทำงาน ศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ในสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในเบื้องต้น ดิฉันได้ใช้ประสบการณ์เดิม ที่เคยเป็นครูจ้างสอนในวิทยาลัยเทคนิคพังงา ซึ่งไม่ค่อยได้ผลนัก เนื่องจากความแตกต่างระหว่างวัยของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และนักเรียนระดับประถม ดิฉันจึงต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียน สอบถามความต้องการของนักเรียน และสอบถามจากเพื่อนครู เพื่อปรับวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ที่ดิฉันต้องใช้ทั้งการร้องเพลง เล่านิทาน และเกมต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน และเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ในช่วงเวลาไม่นาน ดิฉันก็สามารถสอนให้นักเรียนมีพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และได้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มาโดยตลอด การดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ดิฉันก็ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอาการเบื้งต้นที่เคยทำมาก่อน ส่วนอาการหรือปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอ ดิฉันใช้การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ อินเตอร์เน็ตและสอบถามจากเพื่อนครูที่เคยทำงานด้วยกันที่วิทยาลัยเทคนิคพังงาดิฉันได้สอบถามจากเพื่อนครู เกี่ยวกับ หน้าที่ของครูประจำชั้น และเอกสารชั้นเรียนของนักเรียน ดูตัวอย่างเอกสารชั้นเรียนจากเพื่อนครู และได้ทำเอกสารชั้นเรียนทั้งหมดตามแบบอย่างของครูประจำชั้นคนอื่นๆ สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้รู้จักนักเรียนให้มากที่สุด ในการทำงานดิฉันได้รับคำแนะนำต่างๆ มากมายจากเพื่อนครูทุกคน และดิฉันเองก็ได้ใช้ความรู้และความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ช่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อนครูเมื่อมีปัญหาด้วยความเต็มใจ การทำงานที่ผ่านมาทั้งหมด ดิฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ต้องแบ่งเวลา และเสียสละเวลาในการทำงานช่วงเย็นหลังจากนักเรียนกลับบ้าน เพื่อทำงานชั้นเรียน เตรียมการสอนและเตรียมใบงาน แบบฝึกหัด ให้กับนักเรียน รวมทั้งงานพัสดุที่จะต้องทำให้เป็นปัจจุบัน ถึงวันนี้ ดิฉันรู้สึกว่า ทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ ประสบการณ์ใหม่ ที่ดิฉันได้เรียนรู้ ด้วยความตั้งใจ ความพยายาม เพื่อความมุ่งมั่นที่ว่า ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเท่าที่ดิฉันจะทำได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้สู่ความสำเร็จ

คำสำคัญ (Tags)#การทำงานของครูผู้ช่วย

หมายเลขบันทึก: 118603, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังบ่อยๆนะค่ะ

ณัฐจิกานต์ มาลาสิงห์
IP: xxx.120.245.252
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้เพิ่มมากเลยคะ ขอบคุณนะคะที่เล่าสู่กันฟัง12345