บทบาทผู้บริหารกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

เบญจพร
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกชั้น
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
3. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เช่น กิริยามารยาท ความซื่อสัตย์สุจริต ความสะอาด อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ
4. นำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาใช้ โดยผู้บริหารออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง มอบหมายให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาร่วมกันดูแลเรื่องการเรียน ความประพฤติ อาหารกลางวัน ฯลฯ
6. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนร่วมกับเครือข่ายในตำบล 7 โรงเรียนในวิชา ดังต่อไปนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดยให้ครูในเครือข่ายที่ถนัดแต่ละวิชา มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน (ควรจะเป็นครูที่สอนในชั้นนั้นๆ) วางแผนการทำงานโดยคณะวิทยากร ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อจัดกลุ่ม จัดนักเรียนเรียนเป็นฐาน หมุนให้ครบทุกฐาน ทดสอบหลังเรียน คณะวิทยากรสรุปผลการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการนำเสนอผู้บริหาร ผู้บริหารทั้ง 7 โรงเรียนประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทบาทของผู้บริหารกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ร้จักนักเรียน การมีส่วนร่วม วิธีการแก้ปัญหา

หมายเลขบันทึก: 118604, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:01 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 15:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)