ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่าน

การแก้ปัญหาการเรียนรู้
การแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้านการอ่านหนังสือไม่ออก เรื่องที่   1  การจำรูปพยัญชนะและอ่านพยัญชนะไม่ได้ เรื่องที่  2   การจำรูปสระและอ่านสระไม่ได้                     ในปีการศึกษา  2550  ได้คัดกรองผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  22  คน  ปรากฏว่า  มีผู้เรียนอ่านหนังสือไม่ออก  จำนวน  5  คน  จึงได้วิเคราะห์ปัญหาพบว่า  ผู้เรียนมีปัญหาด้านการเรียนรู้  ด้านการอ่าน  คือ  ผู้เรียนจำรูปพยัญชนะ  และอ่านพยัญชนะไม่ได้  จำรูปสระและอ่านสระไม่ได้  จึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาโดยจัดทำรูปแบบการสอนที่เรียกว่า  4  ส.  คือ            ส. ที่  1  ขั้นสมาธิ            ส.ที่  2  ขั้นสาธิต            ส.ที่  3 ขั้นเสริมทักษะ            ส.ที่  4  ขั้นสรุป            ได้ดำเนินการจัดทำเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมเสริมทักษะประกอบแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการใช้กับนักเรียนปรากฏว่า  ผลการทดสอบหลังเรียน  มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าผลทดสอบก่อนเรียนสูงกว่ากล่าวคือนักเรียนสามารถจำรูปพยัญชนะและอ่านพยัญชนะได้  จำรูปสระและอ่านสระได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#รูปแบบการสอนและสื่อ

หมายเลขบันทึก: 118612, เขียน: 10 Aug 2007 @ 12:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)