B2B เพื่อการ ลปรร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 ก้าวใหม่ของการ "ลปรร" เพื่อให้เกิด "องค์กร แห่งการเรียนรู้" ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้ใช้ GotoKnow เป็นสื่อ โดยสรุปมีดังนี้ครับ

 ๑.ท่านเลขา (ผช.ผอ)พิชัยได้เปิด Blog "ชุมชนเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ (Click)" 

 ๒.คุณธวัช ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ เปิด Blog "ส่วนแผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ ( Click)" 

 ๓.ทีมงานเครือข่าย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ม.ข) เปิด Blog "ชุมชน เครือข่าย ก.พ(Click)" เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากร

 ๔.ผู้จัดการวารสารศูนย์บริการวิชาการ คุณสิรินธร เปิด "ชุมชนวารสารศูนย์บริการวิชาการ (Click)" ซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น ลปรร กับ ผู้เขียนบทความ หรือ ทีมงานกองบรรณาธิการวารสารดังกล่าวได้

 ๕.Blog ช่องทางติดต่อของบุคลากรในศูนย์ คือ Blog "B to B บุคลากรศูนย์บริการวิชาการ" เพื่อรายงาน และ เล่าถึงประสบการณ์การทำงาน โดยมีการ "ลปรร กับทีมงานศูนย์บริการวิชาการ"

JJ