B2B และ ประสิทธิภาพการ ลปรร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (๑)

 เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการใช้ B2B เพื่อการ ลปรร อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ นำทีมโดย รองผู้อำนวยการ อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี (รูป)  และ ทีมงานเครือข่าย ก.พ จะจัดแนะนำการใช้เทคนิคการใช้ GotoKnow ในงาน "นวตกรรมและเทคโนโลยี ๒๐๐๖" ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ท่านใดต้องการ "เทคนิค หรือ ลปรร เชิญได้ที่ บูธ ศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙" งานนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆครับ เพื่อเสริมสร้าง "องค์กร แห่งการเรียนรู้" และ "เสริมสร้างการขับเคลื่อนองค์กร ด้วย B2B เพื่อจะได้ ลปรร กันอย่างชนิด Tacit ต่อ Tacit"

JJ