B2B และ ประสิทธิภาพการ ลปรร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศูนย์บริการวิชาการจัดแนะนำเทคนิคการใช้ GotoKnow

B2B และ ประสิทธิภาพการ ลปรร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (๑)

 เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยการใช้ B2B เพื่อการ ลปรร อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ นำทีมโดย รองผู้อำนวยการ อ.สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี (รูป)  และ ทีมงานเครือข่าย ก.พ จะจัดแนะนำการใช้เทคนิคการใช้ GotoKnow ในงาน "นวตกรรมและเทคโนโลยี ๒๐๐๖" ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ท่านใดต้องการ "เทคนิค หรือ ลปรร เชิญได้ที่ บูธ ศูนย์บริการวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙" งานนี้ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆครับ เพื่อเสริมสร้าง "องค์กร แห่งการเรียนรู้" และ "เสริมสร้างการขับเคลื่อนองค์กร ด้วย B2B เพื่อจะได้ ลปรร กันอย่างชนิด Tacit ต่อ Tacit"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)