ความเห็น 8904

B2B เพื่อการ ลปรร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

พิชชา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

การประชุมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานเรื่อง blog และการให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องงานผ่านblog (B2B) นำทีมโดยคุณพิชัย  และวิทยากรใหญ่(คุณธวัธ) ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ครั้งนี้ว่าเพื่อให้ทุกคนรู้จักและลองใช้ดู (แสดงความคิดเห็น และสร้างblog) โดยส่วนตัวคิดว่าเห็นด้วยค่ะ แต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อคำถามและข้อเสนอแนะของที่ประชุมทั้งหมด สรุปให้พิจารณาเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ เราอีกครั้งค่ะ

1.  ถ้าให้ทุกคนรายงานผ่านB2B โดยการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวคงยุ่งยากเพราะเนื้อหาคงยาวมากและการตั้งประเด็นต้องรอให้เจ้าของฺBlogนำเรื่องขึ้นเป็นประเด็น หากต้องการเช่นนั้นควรให้ตั้งหัวข้อทุกวัน/สัปดาห์ เพื่อ Up date ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

2.  ควรให้ทุกคนเป็นเจ้าของ Blog ตนเอง แล้วเข้ามาร่วมในชุมชน B2B เพื่อที่จะได้แสดงความคิดเห็นได้หลากหลาย อีกทั้งควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอื่น ๆ ด้วย

3. แต่ละคนไม่ควรมี Blog มาก สร้างความสับสนแต่ควรนำ Blog ของตนเองสมัครเข้าชุมชนแต่ละชุมชนที่สนใจ หรือเกี่ยวข้องค่ะ

     หากผู้ใดที่มีความคิดเห็นอื่น ๆ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะ เพื่อพัฒนางาน  ( การทำงานร่วมกัน) ค่ะ