ระบำเก็บฝ้ายไล่นก

บัวชูฝัก
  ให้เห็นถึงขั้นตอนในการเก็บฝ้าย   

ระบำเก็บฝ้ายไล่นก      

   

                         เก็บฝ้ายไล่นก   เป็นการละเล่นที่เลียนแบบการประกอบอาชีพของชาวบ้านตำบลสะเดียง  อำเภอเมือง  จังหวัด

 
เพชรบูรณ์  โดยผู้หญิงจะทำท่ารำเก็บฝ้าย ฝ่ายชายจะทำท่าซุ่มหยอกสาวๆ ในขณะเก็บดอกฝ้าย  โดยที่สาวๆ นึกว่าฝ่ายชายหนุมเป็นนกบินลงมาจิกดอกฝ้าย  ต่อจากนั้นหนุ่มสาวก็ร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกัน              

                       ภาควิชานาฏศิลป์  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์  โดยการนำของนายชลอ  นุเทศ  นางปิลันธนา   สงวนบุญยพงษ์  อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ พร้อมด้วยนางสาวกฤติกา   บัญชาโต  นักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์  รุ่นที่ 3  ได้จินตนาการการละเล่นพื้นบ้านให้เป็นนาฏย

 
ประดิษฐ์ โดยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการเก็บฝ้าย  การเกี้ยวพาราสีระหว่างหนุ่มสาว อย่างสนุกสนาน  ประดิษฐ์ทำนองเพลง โดย  นายช่วงวิทย์   เทียนศรี  อาจารย์ภาควิชาดนตรี  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวชูฝัก

บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)