ผลการจัดเก็บภาษีเดือน กค.50

ผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า

สวัสดีครับเรื่องเล่าชาวสรรพากรวันนี้นำเสนอรายงานที่ค่อนข้างเป็นวิชาการสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องซีเรียสมากนะครับ เป็นรายงานผลการจัดเก็บภาษีของประเทศเราซึ่งก็คือเงินเดือนค่าจ้างของพวกเราในอนาคตนั่นเองครับ  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

นายสมชัย สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือน ก.ค.50 จัดเก็บได้สุทธิ 87,069
ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4,280 ล้านบาท หรือ 4.7% สาเหตุสำคัญจากภาวะ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ต่ำกว่า
ประมาณการ 3,180 และ 425 ล้านบาท ตามลำดับ รองลงมาได้แก่ ภาษีสรรพสามิต
รถยนต์ที่ได้ต่ำกว่าประมาณการ 450 ล้านบาท นอกจากนี้การนำส่งรายได้ของ
รัฐวิสาหกิจต่ำกว่าประมาณการ 484 ล้านบาท อย่างไรก็ดี มีภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่า
ประมาณการ คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษียาสูบ และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 50 (ต.ค.49 – ก.ค.50) จัดเก็บรายได้สุทธิ
1,130,375 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 234 ล้านบาท หรือ 0.02% เป็นผลจาก
กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากได้รับผลกระทบจากค่าเงิน
บาท และการคืนภาษีของกรมสรรพากรที่สูงกว่าเป้าหมาย ในขณะที่รัฐวิสาหกิจ
นำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 11,254 ล้านบาท หรือ 15.8% และรัฐบาลได้รับ
รายได้พิเศษจากส่วนเกินการจำหน่ายพันธบัตร จำนวน 11,000 ล้านบาท แต่รายได้
จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมและเงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ จัดเก็บได้ต่ำกว่า
ประมาณการ 5,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่าเช่นกัน ทำ
ให้การจัดเก็บในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อย จำนวน 234 ล้านบาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Marketing

คำสำคัญ (Tags)#ผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า

หมายเลขบันทึก: 118389, เขียน: 09 Aug 2007 @ 17:33 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)