ทำไป ปรับเปลี่ยนไป สำหรับการพัฒนาสมรรถนะคุณอำนวยเมืองคอน

การทำงานคือการเรียนรู้ คือการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ถือเป็นเรื่องปรกติ ซึ่งผู้เข้าประชุมวันนี้ได้เห็นสัจธรรมบางอย่างว่าเมื่อคราวที่จะต้องปรับก็ปรับเมื่อถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดซีเรียสเรื่องนี้

การทำงานคือการเรียนรู้

วันนี้คณะทำงานกลางโครงการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 15 คน ประชุมกันที่ห้องประชุมปฏิบัติการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ที่มาประชุมมาจาก พช. 5 คน กศน. 4 คน มวล. 2 คน พอช. มรภ มทร.ศูนย์คุณธรรม หน่วยงานละ 1 คน

เป้าหมายการประชุมวันนี้ก็เพื่อทำรายละเอียดโครงการฯ หลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาโครงการอยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดอนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบล และอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้ โดยให้จัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จส่งสำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 9 ส.ค. เพื่อที่ประชุมอนุม้ติโครงการครั้งสุดท้ายในวันที่ 14 ส.ค. 50

ที่ประชุมได้พิจารณาความเป็นทั้งหมดของโครงการ ว่าจะต้องทำกิจกรรม 4 กิจกรรม ในระยะเวลาที่เหลือเดือนเศษๆ คือ พัฒนาสมรรถนะของคณะทำงานกลางของโครงการ ของคุณเอื้อ/อำนวยอำเภอ คุณอำนวยที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (คุณอำนวยที่เป็นครูของคุณอำนวย) และคุณอำนวยตำบลที่เป็นผู้เรียน

ในแต่ละวงเรียนรู้ ยกเว้นคณะทำงานของโครงการจะมีกิจกรรมเรียนรู้ในครั้งแรกดังนี้

 • สร้างความคุ้นเคย
 • แนะนำตนเองให้เห็นงานที่ทำโดยเล่างานที่ทำ บทเรียนความสำเร็จ อุปสรรคในพื้นที่ในฐานะคุณ........(คุณเอื้อ คุณอำนวยที่เป็นวิทยากรกระบวนการ และคุณอำนวยตำบลที่เป็นผู้เรียน)
 • สะท้อนความคิดเห็นต่อโครงการฯ
 • เรียนรู้โครงการ ภาพรวม ภาพฝัน โครงสร้างการทำงานร่วมกัน
 • กำหนดสมรรถนะการทำงานในหน้าที่คุณเอื้อ/คุณอำนวย (กำหนดความต้องการและความจำเป็นในสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาตนเองและทีมงาน) และประเมินสมรรถนะของตนเอง
 • วางแผนการพัฒนาตนเอง และวางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

สำหรับคณะทำงานกลางโครงการฯ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการหนุนเสริมในเรื่องการบริหารจัดการ งบประมาณ การเบิกจ่าย การประสานงานทั้งในแบบและนอกแบบ และเรียนรู้ในเรื่องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในวงเรียนรู้ต่างๆ

ทุกวงเรียนรู้เมื่อปฏิบัติและเรียนรู้เวทีใดครั้งใดแล้ว ก็จะได้ถอดบทเรียนกันเป็นระยะๆเพื่อเป็นข้อมูลในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นภาพรวมของทั้งโครงการต่อไป

สิ่งที่ผุดบังเกิดขึ้นในการประชุมวันนี้คือในการเคลื่อนงานเคลื่อนกิจกรรมของโครงการที่มีความรัดกุมและเป็นไปได้มากขึ้น กล่าวคือ จากเดิมที่ให้แต่ละหน่วยงานไปคัดคนที่มีความสามารถโดดเด่นพอที่จะทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการ (คุณอำนวยที่จะเป็นครูของคุณอำนวย) มาตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน ซึ่งมีปัญหาว่าครูของคุณอำนวยซึ่งแต่ละหน่วยงานคัดมานั้นจะแทคทีมกันทำงานในพื้นที่จริงได้อย่างไร เพราะแต่ละหน่วยงานคัดคนมาโดยไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่ในระดับห้องเรียนที่จะไปทำงานเป็นทีมร่วมกันเลย ที่ประชุมจึงได้คิดกันจนได้ข้อยุติว่าการคัดครูของคุณอำนวยตำบลนี้ให้ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอแต่ละอำเภอ (ผอ.กศน.อำเภอ / พัฒนาการอำเภอ)ร่วมกันคัดทีมมา ให้ไปคัดคนคัดทีมกันมาใหม่เอง...ฉะนั้นในการเคลื่อนงานเคลื่อนกิจกรรมจะต้องขยับที่ห้องเรียนของผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอก่อน จากนั้นจึงจะขยับไปยังวงเรียนรู้อื่นๆอย่างเป็นลูกโซ่

หลังจากประชุมเสร็จแล้ว ได้เกิดความคิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกว่าผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอนั้นควรจะเพิ่มเกษตรอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอเข้าไปด้วย เพราะจะได้ผลักดันทีมคุณอำนวยที่เป็นครูของคุณอำนวย และคุณอำนวยตำบลที่เป็นผู้เรียน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวสังกัดสองหน่วยงานนี้มาก พี่ปุก จาก พช.ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องนี้บอกว่าสามารถถัวจ่ายงบประมาณจากกิจกรรมต่างๆได้ ก็แปลว่าวงเรียนรู้ของผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยสาขาอำเภอเราจะมีทั้ง กศน. พช./ เกษตร และสาธารณสุข

ส่วนคุณอำนวยที่เป็นผู้เรียนจากตำบลละ 7 คน นั้น ก็ให้ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ ไม่ครบ 7 คน ก็ได้ ยึดเอาความสนใจที่จะเข้าเรียนรู้เป็นสำคัญ

การทำงานคือการเรียนรู้ คือการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ถือเป็นเรื่องปรกติ ซึ่งผู้เข้าประชุมวันนี้ได้เห็นสัจธรรมบางอย่างว่าเมื่อคราวที่จะต้องปรับก็ปรับเมื่อถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยน ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดซีเรียสเรื่องนี้

ก็รู้สึกดีกับเรื่องนี้ครับ

7 ส.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#kfc(op)#โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน#kfc(op) ภาคใต้#kfc(op) เมืองคอน#การพัฒนาสมรรถนะคุณอำนวย#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.

หมายเลขบันทึก: 117835, เขียน: 07 Aug 2007 @ 23:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับครูนงแห่งเมืองคอน
 • แวะมาเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าครับ
 • ขอแสดงความชื่นชมทีมทำงาน และส่งกำลังใจผ่านมาทางบล็อกนะครับ
 • ขอบพระคุณมากครับ
 • หวัดดีครับครูนง
 • ติดตามมาอ่านบันทึกครู ครับ

น้องสิงห์ป่าสัก ครับ

                    ขอบคุณนะครับที่แแวะเข้ามาเยี่ยมเยียน และขอบคุณบันทึกนี้ของน้อง มีประโยชน์มาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณอำนวย : 20. การปรับตัว 

น้องบ่าวชัยพร ครับ

               สบายดีนะครับ.....หากจะได้ทิ้งความเห็นไว้มั่ง ก็ดีนะ ประสบการณ์ที่น้อง ทีมของน้อง และทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี......ขอบคุณนะครับ 

       เสียดายมากที่ไม่ได้ร่วมพูดคุย  ก็คอยติดตามความคืบหน้าอยู่  ดีใจครับที่ก้าวหน้าไปได้เยอะแล้ว       

         ในภารกิจที่ผมดำเนินการอยู่คือติดตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์  อยู่ดีมีสุข   ช่วง 7-9 ส.ค.50 กับทีมงาน  ในส่วนของผมพบว่า  คุณอำนวยตำบลหรือหมู่บ้านก็แล้วแต่นั้นสำคัญมาก ๆ  เพราะในชุมชนเขาบอกว่าเขาขาดบุคคลซึ่งมีบทบาทในการจัดกระบวนการ  ทั้งในเรืองการจัดทำแผนชุมชน  แผนพัฒนาอาชีพ  หรือกระบวนการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน ครับ

คุณชาญวิทย์-นครศรีฯ

 • ต้องใช้ช่องทางติดต่อถึงกันตามสถานการณ์ครับ ทั้งโทรศัพท์ บล็อก และพบปะกัน ต้องทำทุกอย่างให้ให้สดุดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง....เข้าใจดีครับ และก็คิดว่ามีโอกาสเป็นอย่างคุณชาญวิทย์กันทุกคน
 • ฟังข้อมูลสะท้อนจากพื้นที่ที่คุณชาญวิทย์ไปสัมผัสมาแล้ว ก็แปลว่าโครงการเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยที่จังหวัดนครศรีฯเรากำลังทำอยู่โดนใจเข้าแล้วใช่ไม๊
 • ขอบคุณนะครับ