การเพิ่มประสิทธิผลโครงการด้วยการจัดการความรู้

จะทำให้โครงการต่างๆขององค์กรมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได้อย่างไร คำตอบคือ ด้วยการจัดการความรู้(KM)
ถ้าพูดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บางทีก็ทำให้หลายท่านงง เหมือนกัน กล่าวสั้นๆคือ ถ้าประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของกระบวนการว่ากระบวนการที่ท่านกำลังทำอยู่มันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน รวดเร็ว ถูกต้องทันใจ หรือพัฒนาขึ้นหรือไม่ แต่ถ้าเป็นประสิทธิผล เป็นเรื่องของผลลัพธ์หรือผลผลิต ว่าได้ผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ มีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่ ตั้งวัตถุประสงค์ไว้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร สำเร็จหรือไม่ ดังนั้นใครๆก้ต้องการให้ปลายทางที่วางไว้ได้ผลดีขึ้นให้มากที่สุด จึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า เราจะเพิ่มประสิทธิผลของโครงการอย่างไร คำตอบ ณ ยุคนี้คือ การจัดการความรู้ หรือ KM และใครๆก็พูดถึง KM ซึ่งก็เป็นกระบวนการหรือเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการความรู้ของคนในองค์กร หรือระหว่างองค์กร สุดแท้แต่วิธีการที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หรือคนในองค์กรอยากมีความรู้อะไร ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่1) การกำหนดวิสัยทัศน์ขอบเขต ตัวบ่งชี้ เป้าหมายของความรู้ 2) การสร้างหรือแสวงหาความรู้ 3)การจัดระบบความรู้ การจัดเก็บ การจัดคลังความรู้4 ) การสร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายโอน เผยแพร่ความรู้ 5) การนำความรู้ไปใช้ 6)การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความรู้ ซึ่งมีนักวิชาการมากมายที่ท่านได้กล่าวถึง กระบวนการเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การจัดการความรู้ที่จะได้ผลดี คนในองค์กรต้องคิดเชิงบวก สร้างบรรยากาศเชิงบวก ให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะโครงการแต่ละโครงการมีทั้งผู้รับผิดชอบ มีทั้งทีมงานที่จะเข้ามาช่วย และต้องประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้และนำไปใช้เพื่อยกระดับความรู้ จึงเป็น ตัวผลักดันให้ทีมงานในโครงการหลอมรวมความคิดกันได้มากขึ้น ทุกคนมุ่งไปที่ผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้น การบริหารงานโครงการจึงเป็นแนวระนาบ มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ เหมือนกับทีมฟุตบอล ที่เล่นฟุตบอลจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย ไม่ใช่เล่นแบบบนลงล่าง ดังนั้นการจะเพิ่มประสิทธิผลของโครงการในองค์กรจึงต้องใช้ กระบวนการKM (Knowledge Management) เข้ามาช่วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM To Competency QA

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การเพิ่มประสิทธิผล(effectivness)โครงการ#ประสิทธิผล(effectiveness)#km คือตัวช่วย#6 ขั้นตอนของ km#โครงการ(project)

หมายเลขบันทึก: 117721, เขียน: 07 Aug 2007 @ 15:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มาเรียนรู้ด้วยคนค่ะ