"ตัวผู้รับ" กับปัญหาการถ่ายทอดความรู้

ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อความสำเร็จ

    เช้าวันนี้ผมเรียกประชุมฝ่ายขายอย่างเร่งด่วน สาเหตุหรือครับก็เพราะรัฐบาลเพิ่งประกาศลอยตัวน้ำมันดีเซลเมื่อคืนนี้ ทำให้ต้องประชุมทีมงานช่วยกัน Brainstorming เพื่อหาวิธีการปรับแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ซึ่งคิดว่าหลายคนคงประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน ผลการประชุมก็ได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างพอใจแต่ก็ใช้เวลาไปมากเหมือนกัน กว่าผมจะหว่านล้อมให้ทีมงานทุกคนยอมรับแนวคิดของแต่ละคนได้

      พูดถึงเรื่องปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ของผม  ผมคิดว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากตัวผู้รับการถ่ายทอดเอง  ไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอด เนื่องจากทำงานในระดับเดียวกันคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มากกว่า ขาดความกระตือลือล้นในการหาความรู้ใหม่ มีการแข่งขันสูงทำให้ขาดความสามัคคี และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทฯว่าต้องการอะไร ตอนที่ผมมารับงานใหม่ๆก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากผมไม่มีประสบการณ์ด้านการขาย และอายุงานน้อยกว่า ทำให้ทีมงานยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผมเท่าที่ควร การแก้ปัญหาของผมก็คือ

  1. มุ่งที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน สิ่งที่ผมเจอคือทีมงานไม่มองที่เป้าหมายเดียวกันแต่ทำเพื่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร สิ่งที่ทำคือต้องทำให้ทุกคนมองห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน เมื่อทุกคนมองภาพเหมือนกันการดำเนินงานก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. สร้างการยอมรับ  สิ่งที่ผมเจอคือทีมงานมักไม่ค่อยเชื่อ หรือยอมรับแนวความคิดใหม่ที่ผมหรือคนรุ่นใหม่นำเสนอ โดยมักอ้างว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันก็ดีแล้ว ไม่เห็นต้องทำก็ขายได้ บางคนบอกว่าจากประสบการณ์ต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ สาเหตุคือเขายังไม่ยอมรับในตัวเรา การแก้ไขคือต้องรู้ในเนื้องานให้มากกว่าเขา ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็น  ทำให้เขาเห็นหรือไปร่วมปฏิบัติกับเขาว่าถ้าทำอย่างที่แนะนำแล้วได้ผลอย่างไร เมื่องานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ เขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเรา
  3. สร้างความสามัคคีในทีมงาน ต้องสร้างความเป็นหนึ่งเดียว ความร่วมมือร่วมใจกันในทีมงาน เมื่อทุกคนสามัคคีกันการดำเนินงานใดๆก็จะมีประสิทธิภาพ
  4. รู้จักอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  แต่ต้องยึดหลักความถูกต้อง และผลประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง
       คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงมีประสบการณ์เหมือนผม ยังไงก็ share knowledge กันดูนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน driven km mbaความเห็น (0)