การสื่อสาร หวงความรู้ ไม่รู้วิธีในการถ่ายทอดความรู้

  ติดต่อ

  การที่เราจะเสนอความรู้ของเราให้คนอื่นๆนั้นการสื่อสาร รู้สึกหวงความรู้ ไม่รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการทำความเข้าใจระหว่างคนรับและคนถ่ายทอดความรู้  

    การสื่อสารนั้นสำคัญมากเนื่องจาก การที่เราจะถ่ายทอดความรู้หรือเล่าเรื่องอะไรก็ตามนั้นเราจำเป็นต้องมีการสื่อสาร หากการสื่อสารโดยใช้ภาษาเดียวกันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูด แต่หากเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนั้นดิฉันคิดว่าจะทำให้การสื่อสารเหล่านั้นมีปัญหา เช่น เข้าใจไม่ตรงกัน การสื่อสารไม่มีความชัดเจน ซึ่งสำหรับคนไทยหลายๆคน รวมทั้งดิฉันคิดว่าเรื่องการฝึกฝนภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องจำเป็นมาก เพราะยิ่งโลกมีการสื่อสารผ่านระบบใหม่ การใช้ internet การติดต่อธุรกิจกับลูกค้าต่างชาติ สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ วันนี้ทำไมดิฉันต้องพูดเรื่องนี้ เพราะดิฉันประสบปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในการพูดคุยรายละเอียดงานให้เข้าใจกัน หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ทำได้อยากมากเลย ดิฉันเลยคิดว่าการสื่อสารนั้นก็เป็นอุปสรรคในการจัดการความรู้ อีกปัจจัยหนึ่ง

   หวงความรู้ มีหลายๆท่านที่คิดว่าหากเรามีการสอนงานคนอื่นไปแล้ว หรือให้ความรู้กับคนอื่น กลัวว่าต่อไปตัวเองจะมีคนอื่นนำความรู้ไปใช้แล้วตัวเองไม่มีความสำคัญในองค์กร ดังนั้นไม่กล้าจะถ่ายทอดประสบการณ์ หรือความรู้ให้ใครๆ ซึ่งคิดว่าเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นยังมีอยู่ในหลายๆองค์กร สำหรับดิฉันแล้วการหวงความรู้นั้นไม่ค่อยมี แต่กลัวว่าสิ่งที่เราบอกคนอื่นไปนั้นอาจจะไม่ใช้สิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นดิฉันคิดว่า ถึงแม้เราจะได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างคนอื่นๆมาแล้ว เราก็ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนั้น เพื่อจะได้อ้างอิงความรู้เหล่านั้นว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน

   ไม่รู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ ดิฉันคิดว่ามีหลายๆท่านเจอปัญหาดังกล่าว อาจจะเนื่องจากระดับการศึกษา ประสบการณ์ กลุ่มบุคคลที่เราเข้าไปถ่ายทอดความรู้ มีผลในการหาวิธีมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้นั้นต้องหาวิธีมาใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องนั้น เช่น การประชุม การอภิปราย การสัมมนา การเล่นเกม เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  black coffee

หมายเลขบันทึก: 1176, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-26 21:54:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)