สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกงานวิชาชีพ คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร ปีงบประมาณ 2549 (ปีงบประมาณ 2550)

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานวิชาชีพตั้งไว้...

     ตามที่งานการเงินและพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ จากงานบริการการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ให้ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกงานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2549 (ปีงบประมาณ 2550)นั้น และขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกงานวิชาชีพที่ตั้งไว้

 งบประมาณ
 กิจกรรม
 ได้รับ

(บาท)

ใช้ใป 

(บาท)

 คงเหลือ

(บาท)

       แผ่นดิน
     
 ค่าตอบแทนแหล่งฝึก
 392,000
      353,000 
     
       39,000 
     
 สัมมนาอาจารย์
 19,200
       11,964
     
       7,236
     
      
     นิเทศแหล่งฝึกงาน
    
       138,940
     
       105,626
     
       33,314
     
      
     สำรวจแหล่งฝึก
    
       26,400
     
       10,181
     
       16,219
     
       รวมงบประมาณแผ่นดิน
     
       576,540
     
       480,771
     
       95,769
     
       รายได้
     
 สัมมนาอาจารย์ประจำแหล่งฝึก
       5,600
     
       5,600
     
       -
     
      
     สัมมนาหลังฝึกงาน
    
       12,030
     
       12,030
     
       -
     
       
      รวมงบประมาณรายได้
     
       
      17,630
     
       17,630
     
       -
     
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น
 594,170
      
        498,401
      
     
      
        95,769
      
     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้หญิงคนหนึ่งกับตัวเลข -> AHs <-

คำสำคัญ (Tags)#qa-ahs#ดัชนีที่8-2-51 คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 117356, เขียน: 06 Aug 2007 @ 15:16 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 22:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
คิดเป็นสัดส่วนการใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน : งบประมาณรายได้ =  ร้อยละ  96.5 : 3.5  อืมม!  เป็นตัวเลขที่ OK ค่ะ