รายงานแบบภาระงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 (หน่วยบัญชี)

" สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องครบถ้วน "
สวัสดีครับสมาชิกบล็อกทุกท่าน  วันนี้ผมขอส่งรายละเอียดแบบภาระงาน ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1.       พิมพ์เอกสารการเงินเพื่อการเบิกจ่ายเงินประภทต่างๆ ของคณะกับหน่วยงานกองคลัง

2.       จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทต่างๆ บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร และบัญชีเงินศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะ  ส่งกองคลังทุกสิ้นเดือน

3.       ดำเนินการด้านเอกสารการเงินเพื่อ เบิกจ่าย เงินประจำตำแหน่งต่างๆ แต่ละเดือน4.       ดำเนินการด้านเอกสารการเงินเพื่อ เบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว                   เบี้ยประกันสังคม เงินเพิ่มการครองชีพ แก่บุคลากรภายใน แต่ละเดือน

5.       จัดทำรายงานฐานนะการเงินคณะสหเวชศาสตร์ ส่งกองคลังทุกสิ้นเดือน

6.       รับและจัดเก็บเงินรายได้ศูนย์ห้องส่งเสิรมสุขภาพ   ตลอดจนนำส่งเงินรายได้ไปยัง  กองคลังทุกวัน7.       จัดเก็บเอกสารด้านการรับ-จ่ายเงินคณะฯ ทุกประเภท  ล้างยอดเงินในสมุดคู่มือ    เบิกเงิน  รวมทั้งรวบรวมเมื่อเสร็จสิ้นงบประมาณ8.       นำส่งใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ9.       ดำเนินการเกี่ยวกับประกันสังคมแก่บุคลากร รวมทั้งประสานงานกับกองคลัง        (งานประกันสังคม)

10.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

มาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์

1.       เอกสารการเบิก-จ่าย ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ จากกลองคลังหรือจากหน่วยงานภายนอกถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบตรวจสอบได้2.       บัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทต่างๆ บัญชีเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรและบัญชีเงินศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะ  ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบได้

3.       เอกสารการเงินเพื่อเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งต่างๆ ถูกต้อง ตรงกับการเบิกจ่ายจริง  ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ

4.       เอกสารการเงินเพื่อเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว เบี้ยประกันสังคม แก่ลูกจ้างชั่วคราว ถูกต้องตรงกับการเบิกจ่ายจริง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามระเบียบ5.       รายงานฐานะทางการเงินคณะสหเวชศาสตร์ ถูกต้องตรงกับการจัดทำบัญชี และสามารถตรวจสอบได้

6.    เอกสารการรับเงินและนำส่งเงินรายได้ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสิรมสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องครบถ้วน

7.       สามารถสืบค้นเอกสารด้านการเงินที่สำคัญของคณะฯ ย้อนหลังได้ง่าย เอกสารไม่สูญหาย8.       รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินได้ตรงตามรอบเวลาที่กำหนด

9.    เอกสารเกี่ยวกับประกันสังคมและการประสานงานกับกองคลังได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯ

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่10-2-50

หมายเลขบันทึก: 117349, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:59 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นเพราะตั้มบันทึก Blog เป็นประจำอยู่แล้ว จึงไม่มีข้อกังขาใดใด ว่าที่เขียนมานั้น ทำจริงรึเปล่า

ขอให้ตั้มตั้งใจทำงานเหมือนอย่างที่ทำมาโดยตลอดนะคะ

ทำจนสามารถเป็นคู่แฝดกับพี่เกต (คุณกมลพร เซี่ยงว่อง) แยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร  เพราะทำได้ดี  ทำได้เก่งเหมือนๆ กัน