คาวมเป็นมาของสกลนคร

ประวัติจังหวัดสกลนคร

  พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน   พระตำหนักภูพานคู่เมือง

งามลือเลืองหนองหาร    แลตระการปราสาทผึ้ง

สวยสุดซึ้งสาวภูไทย      ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

สกลนครเป็นนครแห่งความแสวงหา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธศาสน์  พระธาตุ 5 แห่ง แหล่งอารยธรรม 3 พันปี ตามตำนานเล่าว่า เมือสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เมืองหนองหารหลวงในอดีตหรือสกลนครในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นในยุคท่ีขอมมีอำนาจในดินแดนนี้ โดยขุนขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินบัฐนคร ผู้ซึ่งอพยบครอบครัวและบ่าวไพร่ชาวเขมรมาสร้างเมืองใหม่ท่ีริมหนองหารหลวง มีเจ้าปกครองเรื่อยมาจนถึงสมัยพระยาสุวรรณภิงคาระ เวลานั้นเกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพง เจ้าผู้ครองเมืองจึงพาราษฎรอพยพกลับไปเขมร  หนองหารจึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ระยะหนึ่ง  ต่อมาเมื่ออิทฦธิพลขอมเสื่อมลง เมืองหนองหารตกไปอยู่ในความปกครองของอาณาจักรล้านช้าง เร่ียกชื่อเมืองว่า "เมืองเชียงใหม่หนองหาร"  ซึ่งแสดงว่าเมืองหนองหารมีความสัมพันธ์กับเวียงจันทร์เสมอมา ก่อนท่ีอิทธิพลกรุงเทพฯจะเข้าไปถึงสกลเมื่อประมาณ พศ2321-2322

   ครั้นถึงรัชกาลท่ี 3 ปรากฎว่าเจ้าเมืองชื่อพระบรมราชา(มั่ง) เจ้าเมืองสกลทวาปีในขณะนั้นไปเข้าข้างเจ้าอนุวงศ์ อพยพครอบครัวไปอยู่ท่ีเมืองมหาชัยก่องแก้ว เหลือแต่กรรมการเมืองผู้น้อย ทิ้งไว้เฝ้าเมือง  ต่อมาพ.ศ.2373 โปรดเกล้าให้พระสุนทรราชวงศา(ปุต)เจ้าเมืองยโศธร ซึ่งทำความดีความชอบ เมื่อครั้งปราบกบฏ  เจ้าอนุวง๕์มารักษาเมืองสกลทวาปี ต่อมาจึงโปรดเกล้าฯให้เป็นพระยาประจันตประเทศวาปี และเปลี่ยนชื่อจากเมืองสกลทวาปี เป็นเมือง สกลนคร

  สกลนครอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ 647 ก.ม. และห่างจากแม่น้ำโขงตรงท่ีจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นสันพรมแดนแห่งประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวประมาณ  90 ก.ม. มีเนิื้อท่ีประมาณ 9605.76 ตารางกิโลเมตร

นายนพดล  จันทรัตน์ รหัสนักศึกษา  4930123103554

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#ความเป็นมาของเมืองสกล

หมายเลขบันทึก: 117350, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:59 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 13:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ชอบคำขวัญเพราะมาก ๆ คะ

น้องหนู อยู่ อ.พังโคร จังหวัด สกนคร
IP: xxx.120.241.20
เขียนเมื่อ 

ฉันรักจังหวัดสกลนครที่สุด

ปิ่น
IP: xxx.123.9.217
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะสำหรับประวัิติ น่าจะมีเรื่องราวต่าง ๆ สำหรับปัจจุบัน เช่น สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

วีระยุทธ
IP: xxx.42.78.3
เขียนเมื่อ 

ผมชอบเมืองเชียงใหม่ครับอยากให้ทุกคนรักกันช่วยกันรักษาสิ่งเเวดล้อมครับ...........