กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างไร

กฎหมาย คอมพิวเตอร์ พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คัดลอกจาก

http://www.komchadluek.net/2007/08/06/t006_129820.php?news_id=129820

คุณทำแบบนี้...ถูกจับแน่!

- เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

- ล่วงรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วนำไปเผยแพร่ต่อ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

- เข้าไปดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

- ดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

-  ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือการแฮ็กข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น  และทำให้ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ผู้อื่น ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง รบกวน ห รือส่งไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ สู่ระบคอมพิวเตอร์คนอื่นจนไม่สามารถทำงานได้ จำค ุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ 

หากเกิดความเสียหายแก่ประชาชนทันทีหรือภายหลังกระท ำจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ถ้าเกิดความเสียหายต่อความมั่ นคงของรัฐและเศรษฐกิจ ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำคุก  3-15 ปี ปรับ 6 หมื่น-3 แสนบาท และถ้ามีเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจากการ กระทำดังกล่าว จำคุก 20-40 ปี

- ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) รบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่น ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

- เผยแพร่ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม เพื่อใช้กระทำผิดดังดังที่กล่าวข้างต้น จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ

-  นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จนสร้างความเสียหายแก่ประชา ชน ความมั่นคงของประเทศและการนำเข้าข้อมูลลามกผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จำคุกไม่ เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ และผู้ให้บริการทางอินเท อร์เน็ตสนับสนุนการกระทำดังกล่าวจะได้รับโทษเช่นเดียวกัน

- นำเข้าภาพของผู้อื่น มาตัดต่อ เติม ดัดแปลง ผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์จนทำให้เสื่อมเสีย ถูกดูหมิ่น เกลียดชัง และอับอาย จำคุกไม่ เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำและปรับ ถ้านำเข้าข้อมูลดังกล่ าวโดยสุจริต ไม่มีความผิด อย่างไรก็ตามถ้าผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ร้องทุกข์แทนได้

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถอ่านได้จาก

http://campus.en.kku.ac.th/campusboard/index.php/topic,1642.0.html 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์#กฎหมาย#พรบ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 117227, เขียน: 06 Aug 2007 @ 09:20 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 11:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)