เงินบันดาลสุขจริงหรือ

ชีวิตมีสุขถ้ารู้จักออม

คามสุขในชีวิต คือ ความสุขที่เกิดจากความรู้ของเราในหลาย ๆ ด้านหลาย ๆ ทาง คือ การมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย  แผนในการทำให้มีความสุข คือ การออกกังลังกาย การอยู่ในครอบครัวที่ดีและอบอุ่น แผนในการทำให้มีความสุข คือ พ่อแม่พี่น้องอยู่ครบพร้อมหน้าพร้อมตากัน ไม่ถกเถียงว่ากล่าวในครอบครัว การมีเงินทองใช้อย่างพอเพียง  แผนในการทำให้มีความสุข คือ ต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีงานทำอย่างมั่นคง การเข้าวัดฟังธรรม  แผนในการทำให้มีความสุข คือ ต้องทำใจให้สงบ ตั้งใจเข้าวัดฟังธรรม การไม่เป็นหนี้สิน แผนการทำให้มีความสุข คือ อยู่แบบพอเพียงลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รู้จักในการประหยัดไม่ใช้ฟุ่มเฟือย การได้มีงานทำอย่างมั่นคง  แผนในการทำให้มีความสุข คือ การมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่หางานและพยายามไม่เลือกงานทำ การที่เราได้อยู่ใกล้คนที่เรารัก เช่น พ่อแม่ เพื่อน คนรัก และลูก ๆ  แผนในการทำให้มีความสุข คือ การเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย จริงใจต่อกันและมีความเสียสละในหมู่กลุ่ม การได้พาคนที่เรารักและเพื่อนสนิทได้ไปเที่ยวและไปสังสรรค์ กินเลี้ยงในงานต่าง ๆ  แผนที่ทำให้มีความสุข คือ การได้คบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงและคนรอบข้าง นี่คือการทำให้มีความสุขในชีวิตหมู่ข้าพเจ้าขึ้นมาทันที  

กิน กาม เกียรติ คือ การที่กินมีอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ต้องอดมื้อกินมื้อ สามารถกินอาหารที่มีประโยชน์ ให้คุณค่าทางด้านสารอาหาร การที่เราอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ  สามารถอยู่กับคนอื่นได้ดี ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
    

เงิน อำนาจ คือ เงินทำให้เราสามารถซื้อทุกสิ่ง สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตไม่อยู่อย่างขัดสน การที่เรามีอำอาจเราสามารถสั่งหรือทำงานได้ดีทำให้คนมีความนับถือในตัวของเราเอง อยู่ใกล้คนที่เรารัก   คือ  มีความสุขอบอุ่นในชีวิต มีความสุขทางกาย จิตใจ  สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ได้ทำบุญ คือ การทำบุญทำให้เรามีความสุขกายสบายใจ คิดทำในสิ่งดี ๆ เมื่อได้ทำบุญจิตใจเราจะสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส  แบ่งปันให้คนอื่นโดยการบริจาคหรือทำบุญ ทำความเข้าใจเรื่อง “เงิน”  ว่าเงินเป็นอะไร มาจากไหน เมื่อก่อนปู่ย่า ตายาย คนโบราณเขาอยู่กันอย่างไร ใช้เงินหรือว่าแลกเปลี่ยนกัน อยู่รอดมาได้อย่างไร
เงินเป็นสิ่งที่เราใช้จ่ายมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย มานานร้อย ๆ  ปี  สมัยปู่ย่า ตายายไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเหมือนสมัยนี้ ทำมาหากินเก่ง อาหารหากินเยอะแยะมากมายต่างจากทุกวันนี้  มีแต่ซื้อกินในตลาดไม่ค่อยหากินกันนัก อิทธิพลของเงินในชีวิตของเรา มันทำให้เรามีความสุขจริงหรือเราจึงตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเพื่อให้เราสมหวังกับชีวิตและสิ่งที่เราสูญเสียไป  เงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์  แต่ตั้งใช้ให้เป็นประโยชน์จึงจะเห็นคุณค่าของเงิน  เมื่อใดที่เราเอาเงินเป็นเป้าหมายชีวิต เงินคือพระเจ้า เมื่อใดที่เราบูชาเงินเราก็จะเป็นทาสของเงิน  เพราะเชื่อว่าเงินจะทำให้เรามีความสุข  แม้ว่าจากประสบการณ์ของเราก็ดีจากชีวิตของคนอื่นที่เรรู้จัก สมัยก่อนได้แลกเปลี่ยน การทำมาหากินมีอะไรก็หาเปลี่ยนกันและกัน ต่างทำมาหากินอยู่แบบเอื้ออาทร  มีอะไรแบ่งปันกันกิน ต่างจากทุกวันนี้    ต่างคน  ต่างครอบครัว  ต่างทำมาหากิน

ถ้าคุณถูกล๊อตเตอรี่รางวัลที่1 เป็นเงิน 6 ล้านบาท คุณจะทำอะไร วางแผนการใช้เงินอย่างไร  ชีวิตจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิม ใช้เงินในสิ่งที่ผิดเอง อยากได้อยากซื้อและใช้เงินอย่างถี่ถ้วน วางแผนการใช้เงิน รู้จักอดออม  คิดถึงตอนตนเองยังไม่มีเงินมากเหมือนตอนนี้ วางแผนรายรับรายจ่าย  ใช้เงินอย่างเหมาะสมและคิดให้ถี่ถ้วน แบ่งเงินออกเป็นส่วน  คือ  ส่วนนี้ใช้อะไร  อย่างไหนจึงจะมีประโยชน์ที่สุด ชีวิตจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร เปลี่ยนไปคือ มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมมาก  มีสิ่งที่ต้องการที่สามารถซื้อได้  มีบ้านใหญ่โต  มีรถ  มีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้ ชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ และจำนวนเงิน  6 ล้านบาทนี้  สามารถซื้อทุกอย่างได้และทำให้ชีวิตของคนที่ถูกล๊อดเตอรี่นั้นกลายเป็นผู้สูงศักดิ์ของคนรอบข้างมีคนยกย่อง มีหน้า มีตา ของคนในสังคมนั้น ๆ 
    

ถ้าคุณได้รับรางวัลแมกไซไซ  เป็นเงิน 2 ล้านบาท คุณจะเอาเงินไปทำอะไร แบ่งเงินออกเป็นสัดส่วน  ว่าจะใช้อะไรทำอะไร ซื้อสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และสิ่งตนเองไม่มี ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในบ้าน นำเงินไปทำบุญเพื่อให้ชีวิตเราและครอบครัวมีความสุข เงินสามารถทำให้ชีวิตของทุกคนมีความสุข อยากได้สิ่งที่ต้องการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้เราสบายไม่ลำบากเหมือแต่ก่อน  จำนวนเงิน  2 ล้านบาท ก็เป็นเงินจำนวนมากที่เดียว  สามารถเปลี่ยนชีวิตและครอบครัวของคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียว คุณเลี้ยงอย่างไร  เลี้ยงลูกด้วยทีวี  เลี้ยงลูกด้วยวัตถุสิ่งของ  รางวัลล่อใจตลอดเวลา เลี้ยงด้วยทีวี   คือ   การเลี้ยงลูกด้วยการให้ลูกดูทีวีโดยเป็นนิสัย โดยไม่กินข้าวเลยก็ได้  เวลาลูกงอแงเอาแต่ใจตัวเอง  ผู้ปกครองก็เอาใจด้วยวิธีนี้เสมอเพื่อลดความรำคาญ เลี้ยงด้วยวัตถุสิ่งของ คือ เป็นการเลี้ยงลูกอย่างไม่ถูกวิธีเป็นอย่างมาก  คือ  การตามใจลูก  เวลาลูกอยากได้อะไรก็จะหาสิ่งของให้  เวลาลูกร้องไห้เอาแต่ใจผู้ปกครองก็จะหาสิ่งของให้อีกโดยไม่ขัดใจเลย เลี้ยงลูกรางวัลล่อใจ คือ เวลาลูกอยากได้อะไรหรือทำอะไรได้ผลสำเร็จผู้ปกครองก็จะมีรางวัลให้  และเวลาบอกให้ลูกทำอะไร ก็จะอ้างว่าจะให้รางวัลเสมอ

เงินกับหนี้สิน  กองทุนหมู่บ้าน   ๑ ล้าน  และกองทุนต่าง ๆ  เพิ่มหนี้หรือทำให้ชีวิตดีขึ้น มีทั้งข้อและข้อเสีย ดังนี้ ข้อดี ทำให้มีเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวและเป็นผลดีกับกองทุน เช่น มีเงินหมุนเวียน ข้อเสีย ถ้าหากเรานำเงินกองทุนหมุนเวียนเหล่านี้มาใช้โดยผิดวัตถุประสงค์  เช่น  โครงการซื้อวัวมาเลี้ยง  แต่ประชาชนนำเงินไปใช้อย่างอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์กับเงินก้อนนี้ถือว่าผิดวัตถุประสงค์  จึงเกิดผลเสียตามมา
    

มีแผนการใช้เงินหรือไม่  ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือไม่ บัญชีครัวเรือนมีหรือไม่ มีประโยชน์อะไร ข้าพเจ้ามีแผนการใช้เงิน  และทำบัญชีรายรับรายจ่าย และบัญชีครัวเรือน  ประโยชน์ในการทำแผนการเงินและรายรับรายจ่ายครัวเรือน คือ ทำให้เรารู้ว่ามีการใช้จ่ายมากหรือน้อยแค่ใน  และได้รู้จักแผนในการใช้เงินมากน้อยอย่างไร  และสามารถวางแผนทุนหรือกำไรในผลิตผลอาชีพของเราได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาดูน กลุ่ม9

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 116692, เขียน: 03 Aug 2007 @ 22:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ให้ข้อคิดดีมาก  วันหลังจะมาอ่านอีก  ทุกวันนี้ดิ้นรนก็ยังคิดอยู่ว่าเงินคือพระเจ้า   แต่พระเจ้านี้ช่างไมเมตตาเลย  เมื่อไหร่ที่หวังจาก ลาภลอย  ถูกหวยรวยเบอร์คงจะไม่มาได้ง่ายๆหรอกนะ  แต่ถ้าได้มาเงินพวกนี้ไม่ค่อยจะอยู่กับเรานานหรอก  มาง่ายคนจะไม่เห็นคุณค่า จากว่าที่บัณฑิต ศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิตอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น

สวัสดีครับ ต้องขอโทษก่อนนะครับที่ตอบช้า แต่ก็ดีกว่าไม่ตอบ ขอบคุณครับ และข้อเป็นกำลังให้คุณเล็กนะครับ สวัสดีครับ