ภัทรา 41

วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2549

4 ม.ค.2549

หลังจากหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปอยู่หลายวัน เปิดมาอีกทีก็ปีใหม่เสียแล้ว วันนี้ก็เป็นวันแรกของปีที่มาฝึกงานที่ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเพื่อการศึกษา ถึงจะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่แล้ว แต่สำหรับที่นี่พร้อมทั้งกฎระเบียบและการทำงานก็ยังคงเป็นเช่นเดิมที่คุ้นเคยกัน มาถึงก็มาเซ็นต์ชื่อเข้างาน 08.30 น. ตามปกติ ช่วงปีใหม่กลับบ้านที่นครสวรรค์มาวันนี้ก็เลยมีขนมโมจิของฝากขึ้นชื่อของนครสวรรค์มาฝากเพื่อน ๆ นักศึกษาฝึกงานและอาจารย์ทุกท่าน หลังจากทักทายกับทุกคนเรียบร้อยแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยในส่วนของดิฉันวันนี้ได้รับมอบหมายให้เตรียมสถานที่จัดการประชุมการผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากับ สำนักงานเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ (สสส.)

      พอถึงเวลาพักกลางวันก็ลงมาพักรับประทานอาหารกลางวัน

พอ 13.00 น. ก็ขึ้นไปที่ห้องเทคนิคเพื่อรับมอบหมายงานจาก อ.พิชิต ให้ไปที่ห้องตัดต่อ 6 เพื่อนำภาพไปสแกนแล้วนำไปเก็บไว้ใน Drive พอเสร็จงานก็ได้เวลากลับบ้านพอดี ต่างคนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

ETI017

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของภัทราความเห็น (0)