จังหวัดร้อยเอ็ดปรับแผน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวัดร้อยเอ็ดขอเลื่อนการสัมมนา ๒๓ มนกราคม ๒๕๔๙

จังหวัดร้อยเอ็ดปรับแผน

  ตามที่ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับทีมยุทธศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้วางแผนที่จะ "ปรึกษาหารือ ( Click ) ในวันที่ ๙ ถึง ๑๑ มกราคม แต่เนื่องจากผู้ประสานงานยุทธศาสตร์จังหวัด คือ ศักดิ์ชัย ได้แจ้งผมเมื่อวันเสาร์ว่าจังหวัดไม่พร้อมเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีจะมาพื้นที่ในช่วงดังกล่าว จึงขอเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม โดยกำหนดการจะเป็นดังนี้ครับ

 จันทร์ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ล้อเคลื่อน จากหน้าอาคารบริการวิชาการ ๐๘.๐๐ น. ผู้ประสานงาน คือ คุณประภาภรณ์ ( แตงโม)

 ช่วงเช้า ๐๙.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. การวิเคราะห์องค์กร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ โดยผู้เข้าร่วม "ลปรร" จะประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง "จังหวัด อบต อบจ สภาอุตสาหกรรม หอการค้า องค์กรเอกชน" ส่วนทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมี " ทีมงานยุทธศาสตร์ ทีมสหสาขา คณะวิชา หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"

 ช่วงบ่าย ๑๓.๐๐ จะสรุปแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้ทันกับการส่งแผนตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งใจ คือ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙

 แนวคิดที่น่าสนใน ท่านรองอธิการบดีรังสรรค์ เขียนไว้ใน Blog ดังนี้ครับ CEO Retreat2,1(Click),2(Click) และ 3(Click) ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)