Subject: Fw: จุดจบประเทศไทย 2553

ปล . ใคร่จะขอกรุณาช่วยนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะเป็นพระคุณมากครับยาวไปหน่อย แต่อยากให้อ่าน เพื่อที่ไทยเราจะได้อยู่รวมเป็นชาติไทยต่อไป

ได้รับ ฟอร์เวิร์ดเมล จากเพื่อน คุณ ใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ ([email protected]) ที่ส่งมาให้อ่าน เห็นว่ามีข้อคิดดีๆ จึงนำมา KS ให้อ่านต่อกันครับ   Subject: Fw: จุดจบประเทศไทย 2553

 • ปี  2553 จุดจบประเทศไทย ...... ถ้ายังเป็นคนไทยอยู่ช่วยอ่านด้วย  เรื่องนี้คนไทยทุกคนควรที่จะได้รู้ ..... ประเทศต่าง ๆ ในโลกนี้มีเกิด มีดับ
 • ตลอดเวลา ..... ประเทศไทยก็ไม่พ้นวิถีนี้เช่นกันสืบเนื่องจากการบรรยายของคุณนิติภูมิ ซึ่งเป็นสื่อมวลชน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโคซึ่งเป็นสถาบันที่สตาลินสร้างขึ้นเพื่อสร้างภูมิปัญญาหวังครองโลกในสมัยหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนคุณนิติภูมิ   ได้ทำนายไว้ว่าประเทศอินโดนีเชียจะแตกเป็น 6-14 ประเทศ  ซึ่งในตอนนั้น นักรัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หัวเราะจนฟันกระเด็นแต่ต่อมาพอปี 2542 เหตุการณ์เริ่มเป็นจริง ! ประเทศอินโดฯได้เริ่มแตกเป็น ติมอร์  และตอนนี้ก็กำลังจะเกิดประเทศ อาเจะ และอีกหลายประเทศ
 • ในวันที่ 11 ธันวาคม 2543 ที่ผ่านมาที่งานคนดีศรีสังคม ณ หอประชุมวัฒนธรรมฯ คุณนิติภูมิได้บรรยายว่า ประเทศไทยจะต้องแตกเป็นประเทศใหม่อีก 4 - 6 ประเทศ แน่นอน !  ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นอย่างมีกระบวนการ โดยสถานการณ์จะเริ่มชัดขึ้นในปี 2553 ซึ่งเป็นปีที่ข้อตกลง GATTs จะเริ่มมีผลสมบูรณ์ การค้าเสรีจะมีผลสมบูรณ์สินค้าเกษตรต่าง ๆ จากต่างประเทศจะทะลักเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมหาศาลในขณะที่เกษตรกรของไทยจะไม่กินสินค้าเกษตรของไทยด้วยกันและสินค้าเกษตรของไทยก็จะขายไม่ออกเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงกว่าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศประกอบกับการที่การพัฒนาการเกษตรของไทยได้พัฒนาอย่างผิดทิศทางเป็นการพัฒนาแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว ทำให้คนปลูกลำใยไทยก็จะปลูกแต่ลำใย  จะกินข้าวก็ต้องซื้อข้าวเวียดนามมากินคนปลูกข้าวไทยก็ต้องไปซื้อหอมกระเทียมจากจีนมากินคนปลูกหอม กระเทียมจะไม่ซื้อลำใยจากไทยแต่จะไปซื้อจากเกาหลีมากิน  เป็นวงจรอย่างนี้ทำให้สินค้าเกษตรของไทยขายไม่ได้  เพราะแม้แต่เกษตรกรไทยด้วยกันก็ยังไม่ซื้อของเกษตรไทยด้วยกันมากิน  เนื่องจาก สินค้าของต่างประเทศมีต้นทุนถูกกว่าสินค้าเกษตรของไทยมีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะใช้ปัจจัยการผลิตปุ๋ยของต่างประเทศ พันธุ์พืชก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้า พันธุกรรมท้องถิ่นจะถูกทำลายจาก GMOs และเมื่อเกษตรกรไทยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ของประเทศอยู่ไม่ได้  วิกฤตที่มหาโหดสุดก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย รัฐบาลไทยจะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาได้เพราะมาตรการทางการเงินก็จะใช้ไม่ได้ เนื่องจากธนาคารไทยกลายเป็นของต่างประเทศหมดแล้ว
 • ไฟฟ้าก็แพงขึ้น น้ำมันก็แพงขึ้น โทรศัพท์แพงขึ้นเนื่องจากวิสาหกิจเหล่านี้กลายเป็นของต่างชาติหมดแล้ว  เขาสามารถตั้งราคา ได้ตามใจชอบถ้ารัฐบาลไปขอให้ลดราคาก็จะได้รับคำตอบว่า เขาจะไม่มีกำไร  ธุรกิจจะอยู่ได้ด้วยกำไรเท่านั้น ถ้าเขาไม่มีกำไรเขาก็จะตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดโทรศัพท์  คุณเลือกเอาว่าจะยอมจ่ายในราคาที่แพงหรือว่าจะยอมไม่มีใช้ 
 • ดังนั้น รัฐบาลในอนาคตจะได้แต่นั่งทำตาปริบ ๆ ๆ เมื่อเกษตรกรไทยอยู่ไม่ได้  การขายที่ดินราคาถูก ๆ และจำนวนมหาศาลจะตามมา คนที่มีกำลังซื้อก็คือชาวต่างชาติซึ่งปัจจุบันก็ปรากฏแล้วว่าที่ดินบริเวณภาคตะวันออกได้ถูกต่างชาติกว้านซื้อไปเป็นจำนวนมากแล้วเกษตรกรไทยที่ขายที่ดินได้ ก็ไม่ามารถนำเงินที่ได้ไปลงทุนให้เกิดรายได้ได้  เพราะธุรกิจอื่นได้ตกอยู่ในกำมือของต่างชาติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกก็ตกอยู ่ในมือของ Big C, Lotus,Carrefour, ธุรกิจอาหารก็ตกอยู่ในมือของ KFC, Pizzahat, McDonal, สิ่งทอเสื้อผ้าก็ของพวกฝรั่งเศส ฯลฯ
 • ดังนั้น เงินตราของไทยก็มีแต่จะถูกดูดออก เหมือนกับคนที่เลือดไหลไม่หยุด ...  เมื่อคนจนอยู่ไม่ได้ ... รัฐจะอยู่ได้ฤา ?
 • 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นแห่งแรกที่จะขอแยกตัวออกจากประเทศไทยเนื่องจากความแตกต่างที่เห็นชัดเจนและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ในปี 2553คนไทยภาคใต้จะเห็นด้วยกับการแยกประเทศ เพราะเห็นความล้มเหลวของรัฐบาลไทยการเมืองไทย การคัดค้านจะน้อยลง การสนับสนุนให้แยกจะทวีความรุนแรง   จนรัฐบาลไทยไม่สามารถควบคุมได้ถ้ารัฐบาลใช้กำลังทหาร ก็จะถูกต่างชาติส่งทหารมาต่อต้านกองทัพไทยซึ่งแน่นอนกองทัพไทยไม่มีปัญญาไปต่อสู้อยู่แล้ว การแยกตัวจะสำเร็จได้ในไม่นาน 
 • จากนั้น ภาคตะวันออก บริเวณจันทบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา   จะขอแยกตัวตามมาเนื่องจากที่ดินแถบนั้นกลายเป็นของต่างชาติหมดแล้วเนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวถูกใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมของต่างชาติ ทั้งสมุนไพร อาหารต่าง ๆ เมื่อรัฐบาลไทยเป็นอุปสรรคของต่างชาติ การขอแยกตัวก็จะทำได้ไม่ยากนั่นหมายถึง การซื้อประเทศไทย คล้ายกับที่สหรัฐอเมริกาซื้อรัฐ Alaska จาก Russia  ถ้าไทยต่อต้าน เจอทหารต่างชาติแน่  เราจะเตรียมรับมือกับวิกฤติในอนาคตอย่างไร ?
 • ผมติดตามงานเขียนคุณนิติภูมิ มาหลายปี และสิ่งที่เขียนในไทยรัฐหน้า 2 เกือบทุกวันนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่า หนังสือพิมพ์ต่างประเทศจะเอาข้อมูลงานเขียนของนิติภูมิ  ไปแปลลงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศในการวิเคราะห์บ่อยครั้งที่นิติภูมิ มองการค้า การเมือง สังคมไปพร้อมกัน  รวมทั้งประวัติศาสตร์เขามอง อาเจนติน่า ก่อนล่มสลายทางเศรษฐกิจ  ก่อนล่มจริง ... เขาทำนาย การเกิดสงคราม อเมริกากับอิรัค ข้อคิด รวมทั้งอนาคตชาวเชเชนไว้น่าสนใจ
 • ผมว่า สิ่งที่เขาพูดเป็นไปได้นิติภูมิ ทำให้ผมต้องกลับมาซื้อของโชห่วยของคนไทยแทนที่ไปเดิน big-c, lotus, careflour, เพราะผมบอกแม่บ้านและลูก ๆ ว่าเราซื้อของร้านโชห่วย ข้างบ้าน ไม่ต้องไปห้างใหญ่อีกเพราะอะไรเพราะเราไป คาร์ฟูเงิน 100 บาทที่เราจ่ายไปจะไปสู่ฝรั่งเศส 86 บาท เหลือให้คนไทย 14 บาท เพราะของต่างชาติเกือบ 100 เปอร์เซนต์ บิกซี โลตัสเหมือนกันนิติภูมิเคยเอาเปอร์เซนต์ที่ต่างชาติถือหุ้นมาลงให้ดู ของ 3 ห้างดังผมตกใจมาก และตัดสินใจซื้อน้ำปลาข้างบ้านตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าต่างชาติถือหุ้นกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้วบางห้าง 86 ปอร์เซ็นต์สอนลูกว่ามันจะแพงกว่าห้าง 3 บาท ก็ซื้อที่นี่มันจะแพงกว่า 5 บาทก็ซื้อที่นี่  เพราะมันจะเป็นภาษีคนไทย กลับมาหาลูกเอง ผมคิดแบบนี้จริง ๆ
 • ถ้าซื้อจากห้าง 1,000 บาท มันไหลไปต่างประเทศ 900 บาท ที่เหลือ 100 บาทที่เห็นจ่ายค่ายามเฝ้าห้างไง มองอาเจนติน่าง่ายนิดเดียวห้างต่างชาติบุกไปตั้งมากกว่า 400 ห้าง ทั่วประเทศคนอาเจนติน่าจึงทำเงินส่ง คาร์ฟู ส่งห้างต่างชาติ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เงินคนทั้งชาติของชาวอาเจน จึงไหลไปหมด ในประเทศจึงไม่เหลืออะไรทางสุดท้ายที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทำได้ ผมพาลูกผมหัดทานขนมกรอบให้น้อยลงเลิกกิน kfc และพยายามทานให้ลดลง และจำนวนครั้ง ต่อปีน้อยสุด
 • ผมอธิบาย วิธีสิ้นชาติแบบทางเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มจนจบให้เด็กที่บ้าน และลูกฟัง หัดให้ลูกมาทานบัวลอย ขนมชั้น ข้าวเหนียวเปียกแทน ถั่วดำข้าวเหนียว ดีครับได้ผล.. ลูกเปลี่ยนวิธีกิน ... วิธีคิดไปเลย ... เปลี่ยนไปได้มาก  พอเย็นสั่งผมซื้อเต้าส่วนบ้าง ขนมชั้นบ้าง ลูกเดือยบ้างผมพูดนิดนึงที่เขาเข้าใจคือ ผมไปตลาดซื้อไก่ทอดแม่ค้ามา 3 ขาไก่ทอดแบบไทย ๆ  แล้วผมไป kfc ซื้อมา 3 ชิ้น เลือกน่องครับเหมือนกัน ราคาต่างกันลิบเลย
 • ผมก็อธิบายคำว่า license ( ค่าลิขสิทธิ  ) ให้ลูกฟังผมบอกว่า ซื้อไก่ 35 บาท ค่าไก่ 15 บาท ที่เหลือเป็นค่าลิขสิทธ  ไก่แม่ค้าที่ถูกเพราะไม่มีค่าลิขสิทธิ ใบตองที่ห่อขนมไทย ไม่มีลิขสิทธิมันเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้ไม่ถึง 3 เดือนขนมต่างชาติ ห่อสวย   แพง เพราะยี่ห้อมันมีลิขสิทธิ 
 • เวลามันหล่นที่พื้น ไม่มีคนเก็บมันจะย่อยสลายภายใน 200 ปีผมสอนแบบนี้ ลูกผมเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเลย ผมทำได้และได้ทำแล้ว

      ปล . ใคร่จะขอกรุณาช่วยนำบทความไปเผยแพร่ต่อ จะเป็นพระคุณมากครับยาวไปหน่อย แต่อยากให้อ่าน เพื่อที่ไทยเราจะได้อยู่รวมเป็นชาติไทยต่อไป*

      เมื่อกี้ดูที่นี่ประเทศไทย เปิดเพลงชาติให้ฟัง ไม่เคยฟังแล้วรู้สึกว่าอยากร้องไห้ เท่าวันนี้เลย ฟังแล้วเห็นภาพที่คนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้  

     >แต่อยากจะขออีกอย่างหนึ่งคือรักชาติหน่อย ช่วยกันหน่อยครับ  ซื้อสินค้าไทย เลิกได้แล้วกับการซื้อของ    แบรนเนม มันจะทำให้ชาติล่มจม

 

อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ

ชัยพร  นุภักดิ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#ชาตินิยม#ทางรอด#วิกฤตประเทศไทย

หมายเลขบันทึก: 116533, เขียน: 03 Aug 2007 @ 11:10 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 09:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 
 • ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยกันไว้นะคะ
 • เคยได้ทราบเรื่องมาบ้างเหมือนกัน และทุกวันนี้ก็หลีกเลี่ยงการไปห้างฝรั่งแล้วค่ะ ซื้อของร้านลุงแกะข้างบ้าน เพราะแกไม่เคยโกงราคา (ถึงแม้ไม่มีป้ายราคาติด ไม่มีลดราคาก็ตาม) เหมือนห้างสีเขียวแดง
 • อีกอย่างที่อยากทำคือ ปั่นจักรยานมาทำงานค่ะ แต่ด้วยระยะทางจากบ้านมาสำนักงานกว่า 20 ก.ม. ทำให้ยังต้องเผาผลาญเชื้อเพลิงต่อไป (อย่างประหยัด)
 • ขอบคุณพี่หนุ่มร้อยเกาะที่นำมาให้อ่านและเกิดสำนึก สู้ สู้ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย...พยายามไม่ไปห้างฝรั่งมานานแล้วค่ะ ซื้อของกินของใช้ใกล้บ้าน เพราะร้านลุงแกะข้างบ้านไม่เคยโกงราคา ติดป้ายอย่าง คิดเงินอีกอย่าง(ถึงแม้จะไม่ลดราคาก็ตาม...อิอิ)
 • อีกเรื่องที่อยากทำคือ ปั่นจักรยานมาทำงานค่ะ...แต่ด้วยระยะทางอันเป็นอุปสรรค กว่า 20 ก.ม. จากบ้านมาสำนักงาน ก็เลยต้องเผาพลาญน้ำมันเชื้อเพลิง (อย่างประหยัด) ต่อไป
 • ขอบคุณพี่หนุ่มร้อยเกาะที่นำเรื่องนี้มาให้ได้สำนึก รักประเทศไทย...ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ได้อ่านแล้วรู้สึกเป็นห่วงสยามประเทศ ประชาชนพี่น้องไทยจริงๆ
 • โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรของไทยเราเองที่นับวันเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีปัญหามากขึ้นทุกที
 • โดยเฉพาะศีลธรรมของสังคมไทยที่น่าเป็นห่วง
 • อยากให้ทุกๆ คนที่ได้อ่านแล้วช่วยกันส่งต่อให้ผู้อื่นต่อไป
 • รักกันไว้เถิดเราเกิดเป็นคนไทยเหมือนกัน
 • เป็นเรื่องที่น่าอ่านมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • อ่านแล้วรู้สึกรักประเทศไทยยิ่งขึ้น
 • ขอแสดงความเป็นห่วงต่อพี่น้องชาวไทยที่ยังหลงใหลไปกับวัฒนธรรมตะวันตก โดยลืมไปว่าเมืองไทยนี่แหละที่มีอะไรดีๆ มากมาย
 • โดยเฉพาะวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร โดยลืมไปว่าอาหารไทยนี่แหละสุดยอด
 • อยากให้ทุกคนที่ได้เข้ามาอ่านช่วยกันส่งข่าวต่อๆ ไปให้กับผู้อื่นด้วย เพราะเป็นประโยชน์มาก

 

เขียนเมื่อ 
 • เห็นคล้อยตามบทความที่นำมาบอกต่อเป็นอย่างยิ่งครับ 
 • ขอบพระคุณมากครับ...น่าจะจริงอย่างที่เขาว่านะ
 • ขอบคุณ น้องปลาค็ม ที่ติดตาม ครับ
 • ส่วนใหนที่เราช่วยได้ก็น่าจะช่วยกันครับ
 • สำหรับผม ตอนเย็นจะเดินกลับบ้านทุกวัน (ถ้าฝนไม่ตก) เพราะระยะทางไม่ไกล ประมาณ 2.5 กม. อยากจะช่วยลด มลภาวะ ทางอากาศและทางจราจรครับ และได้ออกกำลังไปด้วย
 • ขอบคุณน้องสุดใจ
 • ถ้าจะปลูกฝัง เด็กๆ ได้ก็จะดี ครับ
 • ขอบคุณคุณสิงป่าสัก ครับ
 • ไม่ทราบว่ารูปหล่อๆ หายไปไหนแล้วครับ
เขียนเมื่อ 

   สวัสดีครับ

       ผมติดตามเรื่องนี้มานานแล้ว ตั้งอาเยนตินาสิ้นชาติ และติดตามชมรายการที่ 2 พ่อลูกพาท่องโลกทุกวันเสาร์ และพยามยามที่จะพูดกับชาวบ้านชาวช่องทุกครั้งที่มีโอกาส..โดยเฉพาะ เรื่องห้าง......ของต่างชาติ เรื่องอนาคต  ของธนาคารไทย...สืบเนื่องจากนโยบายประชานิยม  แปลงสินทรัพย์เป็นทุน รถเข็นคันเดียวก็เอา สุดท้ายก็จะเป็นสมบัติของคนต่างชาติหมด คนไทยไม่เหลื่ออะไ นอกจากชื่อว่าไทย ครับต้องช่วยกันพูด แปละทำความเข้าใจ....นะครับ

 • ขอบคุณครับ ที่ช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ ประเทศเรา ยังมีหวัง ครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณพี่หนุ่ม ร้อยเกาะ

น้องเคยได้รับ forward mail นี้ด้วยเช่นกัน

อ่านแล้วตกใจมาก

เพราะมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

ดูอย่างแถวๆ

เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมจากเมื่อกี๊นะคะ

เพราะว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย

คือว่า

ดูอย่างๆแถว 3 จว.ชายแดนใต้นี่ซิคะ

เป็นไปตามคำทำนายเลย

แล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะไม่ถึงจุดจบได้อย่างไรกัน

อย่างนี้ ต้องร่วมมือกันสู้เพื่อประเทศไทยของเราแล้วล่ะค่ะ

 • 3 จังหวัดชายแดนใต้ สู้ยากหน่อย เพราะไม่เห็นตัว ไม่รู้ว่าเป็นใคร
 • เอาใจช่วยพี่น้อง ชายแดนใต้ ให้ สู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อจะได้รวมตัวต่อสู่กับต่างชาติ แทนที่จะสู้กันเอง ครับ