บ่าววี
กลุ่มทุ่งสว่าง ตลาดไทร วันเพ็ญ บ่าววี ทองริทร์

บ่าววี


หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
Username
meosmall
สมาชิกเลขที่
25318
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

"สมุดบันทึกของกลุ่มนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นรหัส  49  ศูนย์เรียนรู้อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  "

โดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้

1.  นายพนมศิลป์  ถินนอก      ประธานกลุ่ม

2.  นายคมสัน  พลดอน           รองประธาน

3.   นางขจีวรรณ  บุญหนา       รองประธาน

4.  นางอณัฎฐิฌา  บุญแสน      เหรัญญิก

5.   นางสาวนุจรี  แสงวิเชียร     เลขานุการ

6.   นายธีรวุฒ  พุทธบุรี

7.   นายสุชาติ  บุญคำมูล

8.   นายสุริยา  สียางนอก

9.   นางธีราภรณ์  ศรียางนอก

10. นางวันเพ็ญ  ทองรินทร์

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี