การประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวหน้า ความเชื่อมโยง ระหว่าง สมรรถนะ และ พฤติกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒)

 สมรรถนะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การทำงานเป็นทีม เป็นความสามารถ หรือ Competency ที่จะทำให้เกิดความประทับใจใน "คุณภาพของการบริการ บริหาร หรือ วิชาชีพ" หัวหน้า โดยเฉพาะ "ผู้บริหารระดับกลาง" จะเป็นผู้ที่เชื่อมโยง ทำให้เกิด "การสร้างทีมงาน" และ "ทำงานเป็นทีม"

 ผู้บริหารระดับกลาง จะเป็นผู้ประสาน "นำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง" มาสู่การปฏิบัติ ดังนั้นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลางจะต้องปรับปรุง หรือ พัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี้

 ๑.รู้จักการสร้างบรรยากาศ ทำให้งานให้ได้ผลงานที่ดี และ มีความสนุก การสร้างบรรยากาศที่เรียกว่า "แข่งการทำดี" "สร้างแรงจูงใจ" "กระตุ้นเสริมแรง" "เป็นตัวอย่างที่ดี"

 ๒.รู้จักสังเกต ต้องสังเกตพฤติกรรมของทีมงาน (Performance) ซึ่งจะสะท้อนถึง สมรรถนะ (Competency) หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และ ใจ ให้พร้อมที่ "เหนี่ยวนำ" ให้ทีมงาน "แสดงออก" เพื่อให้เกิด "ผลสัมฤทธิ์" ที่พึงประสงค์ "สอดคล้องกับ พันธกิจ หรือ เป้าหมาย ขององค์การ"

 ๓.รู้จักการมอบหมายงาน "ตามความสามารถ" ต้อง "เสาะ แสวงหา จุดอ่อน และ จุดแข็ง" ของทีมงานแต่ละท่าน  โดยเฉพาะ  "งานเร่งด่วน" ต้อง "นำจุดแข็ง  ออกมาใช้ ให้ทันการณ์" อย่ามัวแต่ "พัฒนานำทีมงาน นำคนทีมีจุดอ่อนมาใช้"  ท่าน รมต.สุวัฒน์ อดีต รมต.ทบวง เคย "เล่า" ในที่ประชุม ทปอ.ว่าการพัฒนาศักยภาพ ของมหาวิทยาลัย ต้องดูว่า "จุดแข็ง คือ อะไร" การ"พัฒนา จากจุดแข็ง" ทำให้ทุ่นแรง ทุ่นเวลา และ เร็วทันการ อย่ามัวแต่ "เน้นพัฒนาจากจุดอ่อน"

 ๔.รู้จักปลูกฝังจิตสำนึกในการทำงาน ให้เห็นประโยชน์ของการทำงานเป็นทีมที่ดี โดยทำตัวเป็นแบบอย่าง "ไม่ยึดติด เขา-เรา-ไม่แบ่งแยก ฝ่ายใด-ฝ่ายหนึ่ง"

 รองศาสตราจารย์ ปราณี จำปาเทศ ภรรยาของ ศาสตราจารย์ ดร.หลุย จำปาเทศ กูรูด้าน "จิตวิทยาการบริหาร" เคยสั่งสอนผมมาว่า การทำงาน "ให้ดี ต้องมี ใจรัก ทักษะ และ ความพร้อม" ต้อง "มีความพร้อมที่จะรับมอบหมายงาน อย่าให้ บุญหล่นทับ แล้ว รับไม่ทัน"

 จากประสบการณ์ การเชื่อมโยงระหว่าง สมรรถนะ หรือ Competency ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ ผู้บริหารระดับกลาง หรือ หัวหน้า ต้องเชื่อมโยงนำมาสู่การแสดงออก พรือ พฤติกรรม อันพึงประสงค์ อันนำมาสู่ "ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ"

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

kongza
IP: xxx.123.175.3
เขียนเมื่อ 

ร้ากน้า

ออแกน
IP: xxx.19.52.58
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของพนักงาน " พนักงานที่อยู่ในข่ายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน" คะ  ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่หาหัวข้อนี้ไม่ได้คะ อยากขอความกรุณาท่านอาจารย์ช่วยด้วยคะ

ขอบคุณคะ

หมายเลขบันทึก

11595

เขียน

08 Jan 2006 @ 15:14
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก