เมื่อตอนไปดูงานที่โรงพยาบาลอาร์มิเดล ออสเตรเลีย ก็ได้สะดุดตากับโปสเตอร์เกี่ยวกับเทคนิคการลดความเครียด ก็เลยเก็บเอามาฝากกันครับ

                10 วิธีในการลดความเครียด (10 Tips to Stress Less)

  1. See the Funny side สนใจเรื่องตลกสนุกสนานบ้าง
  2. Learn to say no ปฏิเสธเป็น
  3. Plan your day วางแผนในแต่ละวันให้ดี
  4. Go for a walk เดินเล่น
  5. Do Lunch ทานอาหารกลางวัน
  6. Ask for help when you need it ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น
  7. Give someone and feedback รู้จักให้และรับ
  8. Give yourself a part-on-the-back ปล่อยวางเรื่องราวในอดีต
  9. Leave work early or on time เลิกงานเร็วหน่อยหรือตรงเวลา
  10. To learn a new skill เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ