ความเห็น 8535

10 วิธีในการลดความเครียด (10 Tips to Stress Less)ตอน 2

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ  ข้อ 8 ค่อนข้างจะสอดคล้องกับหลักของศาสนาพุทธของเรา  ข้อ 9 น่าจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งเขา ผมว่าน่าจะทำวิจัยหาคำตอบว่า  แต่ละข้อส่งผลลดความเครียดมากน้อยปานใด  ข้อใดมากที่สุด  ข้อใดรวมกับข้อใดได้ผลมาก  รวมทั้งหมดแล้ว ลดความเครียดได้มากน้อยเท่าไร ? ครับ

ไสว เลี่ยมแก้ว