รายงานตรงจากห้องประชุม"ตักศิลา" (๒)

  กระจอกข่าวขอรายงานพัฒนาการและความก้าวหน้าของ "พี่ชาย ที่น่ารัก" ของพวกเราชาว "UKM" คือ ท่านพี่ อภิชาติ ศิวยาธร ซึ่ง "มามาดใหม่ เข้ม" โดยได้เปลี่ยน "วิถีชีวิต" เป็น "ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์" ที่ Bumrungrad International

 นอกจากพัฒนาเป็นผู้อำนวยการ ท่านพี่เรายัง "นำ Tacit Knowledge ประสบการณ์กว่า ๒๕ ปี เล่าเรื่องบ้านคุณภาพของเราชาวศิริราช"  เขียนจากใจเป็น Pocket Book มาแจกจ่ายพวกเรา เรียกว่า Two in One คือ เป็นทั้ง "ผู้อำนวยการ" และ "เป็นนักเขียน"

 ยินดีด้วยครับ "พวกเราจะมีเครือข่าย "การจัดการความรู้ กับ โรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับ INTER คราวนี้ครับ

กระจอก (JJ)