รายงานตรงจากห้องประชุม"ตักศิลา"(๑)

 กระจอกข่าวไปเรียนถามท่าน BeeMan(Click) ถึงการเดินทางไกล จาก "เมืองสองแคว" สู่เมือง "ตักศิลา" มหาสารคาม หลังจากที่ใช้เวลากว่าสิบชั่วโมงในการเดินทาง "ข้ามเขา"มาแวะที่ "ดินแดนไดโนเสา" อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ( Click) และ ต่อมาถึงที่หมาย จังหวัดมหาสารคาม ทีมงาน "ม.น ซึ่งนำโดย ผศ.คร.วิบูลย์" เริ่มลังเลกับการเดินทางต่อไปยัง "East-West Corridor( Click)" เนื่องจากสมาชิกเริ่มป่วย และ เกิด "Home Sick" น่าเสียดายที่อาจจะไม่ได้ข้ามไป "ต่างประเทศ ดังที่วางแผน (Click)"ไว้ครับ

 กระจอก (JJ)