รายงานตรงจากห้องประชุม"ตักศิลา"(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมมหาวิทยาลัยนเรศวร สบักสบอม

รายงานตรงจากห้องประชุม"ตักศิลา"(๑)

 กระจอกข่าวไปเรียนถามท่าน BeeMan(Click) ถึงการเดินทางไกล จาก "เมืองสองแคว" สู่เมือง "ตักศิลา" มหาสารคาม หลังจากที่ใช้เวลากว่าสิบชั่วโมงในการเดินทาง "ข้ามเขา"มาแวะที่ "ดินแดนไดโนเสา" อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ( Click) และ ต่อมาถึงที่หมาย จังหวัดมหาสารคาม ทีมงาน "ม.น ซึ่งนำโดย ผศ.คร.วิบูลย์" เริ่มลังเลกับการเดินทางต่อไปยัง "East-West Corridor( Click)" เนื่องจากสมาชิกเริ่มป่วย และ เกิด "Home Sick" น่าเสียดายที่อาจจะไม่ได้ข้ามไป "ต่างประเทศ ดังที่วางแผน (Click)"ไว้ครับ

 กระจอก (JJ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
การเดินทางไกลทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ จนทำให้หลายคนท้อ แต่การได้พักผ่อนจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เมื่อพักเพียงพอ ความคิดอ่านก็จะแล่น จากการประชุมการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙เรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพ กพ กพร สตง สมศ ครั้งนี้ ได้แง่คิดที่จะช่วยกันทำงานให้ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้ผลงานดีขึ้น ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้ช่วยกันเล่าแนวทางที่ทำสำเร็จในการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่คุณภาพที่ดี สิ่งหนึ่งฟังจากการเล่าสู่กันฟังที่น่าจะนำไปใช้ได้ ในการลดความเสี่ยง คือ นำผลการประเมินที่ได้คะแนนตำไปตั้งเป็นความเสี่ยงที่จะต้องหาวิธีลดความเสี่ยง นอกจากนี้ การส่งเสริมกิจกรรมบางอย่าง ก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้วย
JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ครับ "เหนื่อย ก็ พัก" "เฝ้า ฟูมฟัก วิถี"

กระจอกข่าว