ความเห็น 8533

รายงานตรงจากห้องประชุม"ตักศิลา"(๑)

ใบบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
การเดินทางไกลทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ จนทำให้หลายคนท้อ แต่การได้พักผ่อนจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น เมื่อพักเพียงพอ ความคิดอ่านก็จะแล่น จากการประชุมการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙เรื่อง การบูรณาการระบบคุณภาพ กพ กพร สตง สมศ ครั้งนี้ ได้แง่คิดที่จะช่วยกันทำงานให้ใช้เวลาน้อยลง แต่ได้ผลงานดีขึ้น ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้ช่วยกันเล่าแนวทางที่ทำสำเร็จในการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่คุณภาพที่ดี สิ่งหนึ่งฟังจากการเล่าสู่กันฟังที่น่าจะนำไปใช้ได้ ในการลดความเสี่ยง คือ นำผลการประเมินที่ได้คะแนนตำไปตั้งเป็นความเสี่ยงที่จะต้องหาวิธีลดความเสี่ยง นอกจากนี้ การส่งเสริมกิจกรรมบางอย่าง ก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้วย