เสวนา UKM ครั้งที่ ๑/๔๙ (จริง)

 ในที่สุดการเสวนา UKM ครั้งที่ ๑/๔๙ (จริง) ก็เกิดขึ้น หลังจากมีการเตรียมการ ( Click ) กันอย่างหนักแน่น โดยทีมงาน "มหาวิทยาลัยเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม"

 ภาพบรรยากาศเก็บตกวันแรกที่จัด ณ โรงแรมตักศิลา

รศ.นพ.อภิชาติ ศิวยาธร เปิดประชุม ยิ้มอย่างสดใส

ดร.จันทวรรณ และ"ครู KM ศ.นพ.วิจารณ์"

 

วิทยากรจาก "สตง" "มน" "กพร" "กพ" ให้ความรู้

"ปรึกษา หารือ ระหว่างตัวแทน ๖ มหาวิทยาลัย และ สคส"

JJ