การออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่โดยใช้เทคนิคการทอแบบพื้นบ้าน อาศัยเทคโนโลยี่แบบพื้นบ้านแต่ให้ลายมีความร่วมสมัยมากขึ้นเป็นแนวคิดที่ผมกำลังทดลองทำอยู่ ความจริงคือเล่น ๆ เรียน ๆทำๆ มานานแต่ไม่ค่อยเป็นระบบ บางที่เดินมาผิดซ้ำรอยเดิม

คราวนี้จะออกแบบลายผ้าเพื่อทอจริงสักยี่สิบลายโดยพัฒนาร่วมกับช่างทอของโรงเรียนช่างทอ(เริ่มแล้วแต่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควร)ซึ่งเป็นชาวบ้าน งานนี้จึงหาวิธีในการออกแบบที่ไม่ยุ่งยากเกินไปและช่างทอก็เข้าใจลวดลายของเรา

คราวก่อนผมใช้สมุดกราฟและทำด้วยมือทั้งสิ้นดังนั้นจึงใช้เวลานาน การจะเผยแพร่ก้ต้องไปถ่ายเอกสารสีซึ่งใช้งบสูงในการส่งงานต่อให้ช่างมัดช่างทอและต้นฉบับก็มักหายเป็นประจำหรือไม่ก็ขาดไปคนละข้าง

คราวนี้ผมกลับมาพึ่งพิงเทคโนโลยีที่พอทำเป็นอย่าง Photoshop CS2 ซึ่งเพื่อน ๆ สอนแต่คามจริงมีอีกหลายดปรแกรมที่เพื่อน ๆ แนะนำแต่สำหรับผมตอนนี้ขอพึ่งพิงโปรแกรมนี้ก่อนเพราะอันอื่นไม่ค่อยเข้าสมอง ต้องใช้เวลาฝึกนาน

ไปดูลายผ้าใหม่ ๆที่กำลังลงทอโดยการออกแบบผ่านPhotoshop CS2 กันครับ หน้าตามันจะออกมายังไง