ความคิดเรื่องนี้มาจากการทำงานวิจัยจัดการความรู้กับฐานพื้นที่ 5 ฐาน(ลำปาง ตราด สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สงขลาและ1หน่วยบูรณาการ(นครศรีธรรมราช) ซึ่งตอนนี้มาถึงค่อนทางแล้ว จากการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานทั้ง6แห่งซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและอปท.รวมทั้งองค์การการเงินชุมชนพบว่า

พวกเรามีความรู้และได้เพิ่มพูนความรู้จากการทำงานร่วมกันในโครงการนี้อย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งหลายเรื่องน่าจะเก็บรวบรวม  เผยแพร่ให้กระจายอย่างกว้างขวางในรูปแบบหลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเอาไปใช้ ความรู้ที่ว่าส่วนใหญ่เป็นความรู้ในตัวคน ก็อยากให้หนูKMลงไปเก็บเกี่ยวจากเพื่อนร่วมงาน

การเก็บเกี่ยวเชิงลึกนอกจากจะช่วยให้หนูKMเรียนรู้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้คนที่มีภูมิรู้ได้จัดระบบความรู้ของตนเองเกิดปิ้งแว๊บขึ้นด้วย แต่หนูเคเอ็มต้องทำการบ้านมากหน่อย

ขอเริ่มที่นครศรีธรรมราชซึ่งรับผิดชอบโดยทีมมวล.ในพื้นที่ตำบลกะหรอก่อน ขอให้หนูเคเอ็ม  อ่านงาน(เอกสาร)ทั้งหมดของพื้นที่นี้อย่างละเอียด เป็นการเตรียมตัวก่อนทำ(กิจกรรม)ไงครับ

อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร เอาเป็นแนวทางว่า1)ทีมนักวิจัยที่เป็นอาจารย์มีความคิด  อย่างไร ลงไปทำอะไร และได้เรียนรู้อะไร 2)ทีมเครือข่ายทำอะไรอยู่ก่อน กิจกรรมโครงการลงไปทำอะไร และได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น (อ่านจากเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ก่อน) 1กับ2เป็นเนื้อหา        หากหนูเคเอ็มขยันมากหน่อยก็ทำความรู้จักตำบลกะหรอว่าเป็นอย่างไร สภาพพื้นที่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครองฯลฯ และรู้จักมวล.ของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะสำนักวิชาที่ทีมอาจารย์สังกัดอยู่ด้วย

สำหรับภาคีราชการถ้าสนใจก็อาจจะหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วยว่าในตำบลกะหรอมีหน่วยงานสนับสนุนทำอะไรอยู่บ้าง อบต.มีบทบาทอย่างไร โดยโยงให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายและกลุ่มเป็นสำคัญ

เมื่อมีฐานเหล่านี้พอสมควรแล้ว จะส่งลงพื้นที่"คลุกคลีตีโมง" เพื่อเรียนรู้ความรู้ฝังลึกในตัวคน     ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

ตั้งเป้าว่าจะมีชุดความรู้ที่นำไปใช้งานขยายผลกับขบวนได้ง่ายๆในหลากหลายรูปแบบพื้นที่ละ     5 เรื่อง/รูปแบบนะครับ