ถอดความรู้การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนโดยหนูเคเอ็ม

การเก็บเกี่ยวเชิงลึกนอกจากจะช่วยให้หนูKMเรียนรู้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้คนที่มีภูมิรู้ได้จัดระบบความรู้ของตนเองเกิดปิ้งแว๊บขึ้นด้วย

ความคิดเรื่องนี้มาจากการทำงานวิจัยจัดการความรู้กับฐานพื้นที่ 5 ฐาน(ลำปาง ตราด สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สงขลาและ1หน่วยบูรณาการ(นครศรีธรรมราช) ซึ่งตอนนี้มาถึงค่อนทางแล้ว จากการเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานทั้ง6แห่งซึ่งครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐและอปท.รวมทั้งองค์การการเงินชุมชนพบว่า

พวกเรามีความรู้และได้เพิ่มพูนความรู้จากการทำงานร่วมกันในโครงการนี้อย่างมากมายและหลากหลาย ซึ่งหลายเรื่องน่าจะเก็บรวบรวม  เผยแพร่ให้กระจายอย่างกว้างขวางในรูปแบบหลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเอาไปใช้ ความรู้ที่ว่าส่วนใหญ่เป็นความรู้ในตัวคน ก็อยากให้หนูKMลงไปเก็บเกี่ยวจากเพื่อนร่วมงาน

การเก็บเกี่ยวเชิงลึกนอกจากจะช่วยให้หนูKMเรียนรู้มากขึ้นแล้ว ยังจะช่วยให้คนที่มีภูมิรู้ได้จัดระบบความรู้ของตนเองเกิดปิ้งแว๊บขึ้นด้วย แต่หนูเคเอ็มต้องทำการบ้านมากหน่อย

ขอเริ่มที่นครศรีธรรมราชซึ่งรับผิดชอบโดยทีมมวล.ในพื้นที่ตำบลกะหรอก่อน ขอให้หนูเคเอ็ม  อ่านงาน(เอกสาร)ทั้งหมดของพื้นที่นี้อย่างละเอียด เป็นการเตรียมตัวก่อนทำ(กิจกรรม)ไงครับ

อ่านแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร เอาเป็นแนวทางว่า1)ทีมนักวิจัยที่เป็นอาจารย์มีความคิด  อย่างไร ลงไปทำอะไร และได้เรียนรู้อะไร 2)ทีมเครือข่ายทำอะไรอยู่ก่อน กิจกรรมโครงการลงไปทำอะไร และได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้น (อ่านจากเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่ก่อน) 1กับ2เป็นเนื้อหา        หากหนูเคเอ็มขยันมากหน่อยก็ทำความรู้จักตำบลกะหรอว่าเป็นอย่างไร สภาพพื้นที่ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การปกครองฯลฯ และรู้จักมวล.ของเราให้มากขึ้นโดยเฉพาะสำนักวิชาที่ทีมอาจารย์สังกัดอยู่ด้วย

สำหรับภาคีราชการถ้าสนใจก็อาจจะหาความรู้เพิ่มขึ้นด้วยว่าในตำบลกะหรอมีหน่วยงานสนับสนุนทำอะไรอยู่บ้าง อบต.มีบทบาทอย่างไร โดยโยงให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายและกลุ่มเป็นสำคัญ

เมื่อมีฐานเหล่านี้พอสมควรแล้ว จะส่งลงพื้นที่"คลุกคลีตีโมง" เพื่อเรียนรู้ความรู้ฝังลึกในตัวคน     ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ

ตั้งเป้าว่าจะมีชุดความรู้ที่นำไปใช้งานขยายผลกับขบวนได้ง่ายๆในหลากหลายรูปแบบพื้นที่ละ     5 เรื่อง/รูปแบบนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (3)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
หนูKMทั้ง 2 จะขยันทำการบ้าน ขยันอ่านและจับประเด็นเพื่อที่จะสามารถตอบในสิ่งที่เราต้องการได้และนอกจากนี้ต้องขยันจดบันทึกด้วยใช่ไหมคะ...อืมเราต้องขยันฝึกวิทยายุทธให้สำเร็จ....
ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.108.144.72
เขียนเมื่อ 

ดีแล้วครับ เราจะพัฒนาหน่วยให้เป็นองค์กรเรียนรู้

ดูที่องค์ประกอบหลัก

1)ภาวะผู้นำ2)การทำงานเป็นทีม3)การคิดเชิงระบบ

การบ้านที่ให้เป็นการสร้างฐานให้สามารถคิดเชิงระบบได้ดีขึ้น(ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างยาก)

ภาวะผู้นำ เราได้ฝึกบ่อยๆอยู่แล้ว จากการมอบหมายให้รับผิดชอบงานโดยตรงมากขึ้น ซึ่งพวกเราก็ทำได้ดีและมีความรับผิดชอบดีมาก

การทำงานเป็นทีม แหม่มกับแป้นคิดว่าทีมเราเป็นอย่างไรบ้างครับ

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

การทำงานเป็นทีมของเราถือว่าไหลไปได้เป็นระบบ..เนื่องจากเรามีระบบการแบ่งงานที่ชัดเจน..ส่ง-รับกันได้ดีคะ..อีกอย่างการทำงานเป็นทีมหากทำด้วยใจรักอยู่ด้วยกันเหมือนพี่-น้อง เหมือนครอบครัวและมีพ่อเหมือนพี่ภีมนี้ดีหลาย ๆ เด้อคะ...

แต่ประเด็นการคิดเชิงระบบยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คะ...รู้สึกว่าฐานต้องเข้มมากว่านี้

จะพยายาม

หมายเลขบันทึก

11481

เขียน

06 Jan 2006 @ 12:14
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก