งานปีใหม่ของตำบลกะหรอ

วันนี้ (ตอนเย็น) ตำบลกะหรอได้จัดงานปีใหม่ขึ้น ณ สถานีอนามัยบ้านหัวทุ่ง โดยจะมีชาวบ้านทั้งตำบลเข้าร่วมงาน และได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มีการแลกของขวัญ มีกิจกรรมการแสดง มีเกมส์ ซึ่งทีมวิจัยจาก มวล. ก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนหนู KM 2 คน ต้องเข้าร่วมแจมด้วย เพื่อจะได้เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับชาวบ้านไปด้วยในตัว เพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าหนู KM ต้องลงไปถอดบทเรียนจากเขา (หรือที่คุณชายขอบ เรียกว่า “คลุกคลีตีโมง”) แล้วกิจกรรมภายในงานจะเป็นอย่างไรค่อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)