ระหว่างนั่งทำงานเตรียม WI (Work Instruction) จาก SOP ที่เรามีอยู่แล้ว ก็จะมีหัวข้อ "ค่าวิกฤต" ซึ่งเราต้องไปหามาใส่ ทำให้ได้ไปค้น papers ดู พบว่าการตั้งค่า critical values ของแต่ละที่ต่างๆกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการตกลงกันระหว่างแพทย์และห้องปฎิบัติการของแต่ละสถาบัน ของเราเองที่ lab พยาธิหน่วยต่างๆ ไม่ทราบว่าเรามีกันหรือไม่ ตอนนี้ค้นๆมาได้จากหลายๆสถาบัน ขอยกมาให้ดูตัวอย่างหนึ่งจาก Ohio State University เผื่อ lab ไหนอยากจะเทียบกับของเราดูนะคะ

Hematology
Analyte                            Critical Values
WBC                                        < 1.5           > 35.0 K/mL
Oncology patients                   < 0.5           > 35.0 K/ mL
Hemoglobin                             < 7.0 g/dL   > 22.0 g/dL (< 11.0 g/dL neonates)
Hematocrit                              < 21.0 %     > 66.0 % (< 33% neonates)
Platelet                                    < 30 K/mL   (<10,000 oncology patients)
Bands + Segs Ratio                0.25 (Neonates only)
CSF WBC                                > 10 cells /mL
Coagulation
Analyte                            Critical Values
INR                                                             > 5.5
PTT                                                            > 150 sec (inpat)   > 60 (outpat)
Fibrinogen                               < 75 mg/dL
Factor Activity                         < 5%
Urinalysis
Analyte                            Critical Values
Urine Microscopic                   Any RBC casts    > 1/lpf
                                               Any WBC casts         > 1/lpf
Neonates                                Positive for reducing substance
Children < 7 years                  Positive for glucose
Myoglobin                                Positive
Porphobilinogen                      Positive
Microbiology
Critical Values
Positive Blood Culture
Positive smear and/or culture of any sterile body fluid
Positive smear and/or culture from any central nervous system specimen
Positive Malaria smear
Positive AFB smear
Positive Fungal smear Free
Cultures positive for M. tuberculosis, Brucella, Legionella, or any Class A reportable disease
Neisseria meningitidis invasive disease
Diseases of the newborn, e.g. Group B beta Streptococci, CMV, HSV
THERAPEUTIC DRUGS
Analyte                            Critical Values
Acetaminophen                       > 150 mg/mL
Amikacin                                 > 40 mg/mL
Carbamazepine                      > 15 mg/mL
Free Phenytoin                        > 2.0 mg/mL
Gentamicin                             > 12 mg/mL
Lidocaine                                > 6.0 mg/mL
Lithium                                    > 2 mmol/L
NAPA                                       > 30 mg/L
Pentobarbital                           > 45 mg/mL
Phenobarbital                          > 45 mg/mL
Phenytoin                                > 22 mg/mL
Procainamide                          > 12 mg/L
Salicylate                                > 30.0 mg/dL
Theophylline                           > 22 mg/mL
              < 6 months               > 13 mg/mL
Tobramycin                             > 12 mg/mL
Valproic Acid                           > 150 mg/mL
Vancomycin                            > 40 mg/mL
TRANFUSION SERVICES
Critical Values
Newborn Positive Direct Coombs Test (DAT)
Hemolytic Transfusion Reaction
Clerical or technical error(s)
Positive Kleihauer-Betke stain
Titer > 32 in pregnancy
OD450 in zone IIB or III

 

ยังมีของสถาบันอื่นๆซึ่งหามาได้จาก Internet อีกพอสมควร ถ้าหน่วยไหนอยากได้ไปเทียบดูก็ติดต่อมาได้นะคะ