บทความสำหรับลูก


ในยุคที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว หน่วยเล็กที่สุดของสังคม คือครอบครัว ย่อมได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ ในวันหนึ่งๆ พ่อและแม่ต้องใช้เวลาในการ เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะที่การเลี้ยงลูกยังคงเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงด้วยตนเอง ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ และความรับ ตลอดเวลาในการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนโต เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ไม่สามารถจะทดแทนภาระนี้ได้
ถ้าเปรียบเทียบการเลี้ยงลูกกับการปลูกต้นไม้ที่เราเริ่มต้นปลูกตั้งแต่ยังเป็นเมล็ด เราคงต้องจัดเตรียมดินและพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เมล็ดจากพันธุ์ไม้ที่ดี เมื่อหว่านเมล็ดลงดินแล้วจำเป็นต้องรดน้ำจนต้นอ่อนโผล่เหนือพื้นดิน ระยะนี้ต้องฟูมฟักต้นอ่อนมาก ควรบังแดดและกำจัดแมลงต่างๆที่อาจมารบกวนต้นอ่อนได้ เมื่อต้นอ่อนโตขึ้น เรายังคงต้องรดน้ำใส่ปุ๋ย และคอยตัดแต่งกิ่งที่ขึ้นผิดทิศทาง จนในที่สุดได้ลำต้นสูงใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคง ทนต่อพายุและศัตรูพืชต่างๆได้ จึงหมดหน้าที่ของผู้ดูแลเสียที การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน พันธุกรรมของพ่อและแม่ในทุกๆด้านมีผลให้ได้ลูกที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับพันธุกรรม ความเอาใจใส่ของพ่อและแม่ต่อลูกขณะเยาว์วัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตของลูก เพื่อให้ลูกได้สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพพลานามัย บุคลิกภาพ และพฤติกรรม ก่อนที่จะผลักดันเข้าสู่สังคมของโลกภายนอก

ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ