ความเห็น 151601

ค่าวิกฤต (Critical values) ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจที่คุณ c มาเติมไว้ค่ะ ;-O ว่าจะให้ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเอ่ย

ที่เขียนข้างบน หมายความว่า test ที่ให้ผล positive เป็น test ที่ critical ต้องรายงานแพทย์ทันทีน่ะค่ะ