กิตติกานต์ 46

ไปเธียร์รังสิต รอบที่ 3(ฝึกงานวันแรกของปีใหม่)

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2549 วันนี้เป็นการฝึกงานวันแรกของปีใหม่ครับ   ตอนเช้าไปสายหน่อยพอถึงที่การประปาส่วนภูมิภาคก็เริ่มฝึกงานแลยครับ   โดยได้รับงานแก้ไขข่าวจากพี่เอก (อีกเช่นเคย) เพราะว่าผมได้ทำสำเนาหายไปก่อนวันปีใหม่    เพราะว่าผมวางไว้บนโต๊ะแล้วพวกพี่นักนิเทศสัมพันธ์หยิบเอาไปไว้ที่อื่นแล้วหายครับ   ก็เลยต้องแก้ไขเท่าที่จำได้

     จากนั้นพี่หน่องเจ้าหน้าที่ฝ่ายฃ่างภาพ   ได้ให้ของขวัญวันปีใหม่กับพวกเราทั้ง 3 คน เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะข้างในปฏิทินเป็นรูปจำลองจริงของชายหาดโดยมีน้ำอยู่ข้างใน

     และในช่วงบ่ายพี่เบิร์ดเจ้าหน้าที่กองผลิตสื่อกับพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิค   ให้ผมยกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปซ่อมที่เธียร์รังสิต   เพราะว่าเครื่องเปิดมาแล้วเข้าสู่โปรแกรมไม่ได้   พี่ไก่สันนิฐานว่า  BIOS  ของเมนบอร์ดฟัง     ผมจึงได้ไปที่เธียร์รังสิตเพื่อเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปซ่อมกับพวกพี่   พอไปถึงที่ร้านพี่เบิร์ดได้บอกอาการเบื้องต้นคือเปิดเครื่องแล้วเข้าสู่โปรแกรมไม่ได้   จากนั้นช่างที่ร้านได้ดำเนินการซ่อมปรากฏว่า  BIOS  ที่เมนบอร์ดฟังจริง ๆ    แต่ก่อนที่จะทราบสาเหตุที่แท้จริงช่างที่ร้านก็ได้สมมุติฐานเบื้องต้นว่า   อาจจะเกิดจากการทำงานที่ผิดผลาดของตัว  CPU หรือไม่ก็  VGA CARD  หรือ  RAM     พอระบุอาการที่แน่ชัดจึงได้ทำการซ่อมเครื่องโดยการเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่คือใช้ของ INTEL เหมือนเดิม    และใช้โปรแกรม   NOTION BOOT GHOST  V.2003   ในการลงโปรแกรมใหม่และพี่ไก่ได้สอบถามเรื่องเครื่องคอมเพิ่มเติม   เพราะว่าเครื่องที่ประกอบใหม่นั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเช่น   MAINBOARD INTEL ที่ใช้ชิบเซ็ต 945 p   เป็นเทคโนโลยี  hyper-treading ของ Pentem 4     HDD.SATA V.2     RAM  DDR V.2 - BUS 533/667/800    เจ้าของร้านให้คำแนะนำว่า   เทคโนโลยีทางอุปกรณ์ประเภทฮาร์ดแวร์ในปัจจุบันใหม่มากยังไม่มีความเสถียรภาพกับโปรแกรมในปัจจุบันเท่าที่ควร     พอสอบถามเสร็จจึงเดินทางกลับมาที่การประปาภูมิภาคในตอนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)