วันที่ 8 มค.49  เครือข่ายภาคเหนือเราชวนกันไปเยี่ยมเยียนทีมนครไทย  พูดคุยกันเรื่อง  การทำงานชุมชน