การฝึกงานของวันพุธที่ 04/01/49

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     วันนี้เป็นการเริ่มฝึกงานวันแรกของปี 2549 บรรยากาศของวันปีใหม่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่บ้าง ยังมีผู้ใหญ่มอบของขวัญให้เราเพราะว่าเพิ่งได้สวัสดีปีใหม่กันเมื่อตอนเช้านี้เอง

     ส่วนการทำงานของวันนี้ก็เริ่มที่การทำสื่อการเรียนขึ้นเว็บต่อจากของเดิม คือ ของโรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า มีทั้งหมด 2 เรื่อง ดังนี้

  1. กังหันน้ำ กังหันลม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (ประถม 4-6)
  2. ชุดเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 เช่นกัน

เป็นลักษณะสื่อสิ่งพิมพ์ 3 มิติ ทั้ง 2 เรื่อง

ช่วงบ่าย

     แสกนภาพสื่อการเรียน จำนวน 7 ภาพ แล้วนำไปตกแต่งด้วยโปรแกรม Photoshop ด้วยการ Crop และใส่ Brightness & Contrast เพื่อเพิ่มแสงในบางภาพที่มืดไป

**เสร็จสิ้นการฝึกงานของวันนี้ เซ็นต์ชื่อกลับบ้าน**