ความเห็น 8830

ดาราภรณ์ 39

ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 

บันทึกได้สม่ำเสมอดีพอควรค่ะ  ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น คุณควรสรุปความรู้หรือความรู้สึกที่โดนใจไว้ตอนท้ายสักหน่อย  เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละวัน  มีความรู้อะไรที่เกิดขึ้นในตัวคุณ  หากเขียนบรรยายเหตุการณ์กว้างๆ ไปเช่นนี้  จะไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าคุณรู้  บอกเพียงแต่ว่าคุณทำ  ซึ่งอาจจะทำได้หรือไม่ได้ ทำดีหรือไม่ดีก็ไม่มีอะไรยืนยัน

ดังนั้น พัฒนาวิธีเขียนที่ทำให้คนอ่านอ่านแล้วรู้ว่ามีความรู้เกิดขึ้นในตัวคุณค่ะ

ปล. ฝากดูธัญกรด้วยว่าทำไมไม่ค่อยใส่ใจในการฝึกงานเท่าที่ควร มีปัญหาอะไร