4/1/2549 สวัสดีปีใหม่ค่ะ วันนี้เป็นปีแรกที่เตยได้ทำงานค่ะ พอมาถึงพี่เบิร์ดได้ให้เตยกับตุลาลงไปคุมเสียงตามสาย เราได้คุมเคื่องมิกเซอร์ และควบคุมเสียงออกอากาศ ในก้องเสียงตามสายมีเครื่องมิกเซอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นเทป เครื่องสัญญาณโทรศัพท์ และไมโครโฟน 4 ตัว เตยได้ควบคุมเสียงไมโครโฟนค่ะ พี่เบิร์ดบอกให้เสียงขึ้นขีดแดงหน่อย เพื่อให้ได้ยินเสียงคนพูดดังขึ้น เสียงตามสายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง จากนั้นเตยก็สแกนรูปของประปาเขตต่าง ๆ ประมาณ 50 รูป ให้พี่รัยค่ะ